نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جاهای خالی را باعبارات مناسب تکمیل کنید

آ)اگر درون جسم جامدحفره ای ایجاد کنیم چگالی ظاهری جسم ..............(ثابت می ماند – کاهش می یابد)

ب)هرچه کارمعینی در زمان بیش تری انجام شود توان ...............(کم تر – بیش تر)است .

پ)فشارسنج پزشکی فشار......(کل – پیمانه ای ) است .

ت)هریک درجه سلسیوس تغییر دما معادل با ........... (یک - 273) کلوین است .

ج)درانبساط بی دررودما ی گاز......... (افزایش – کاهش )می یابد .

چ)منبع دما پایین درکولن درکولر گازی ........ (هوای اتاق – هوای بیرون ) می باشد .

 

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )

 

سوال 2- هریک ا زستون راست مربوط به کدام عبارت از ستون چپ است ؟

1)هریک ژول بر ثانیه                            آ)نیروی ارشمیدس

2)شناور ماندن تیغ فلزی رئی سطح آب        ب)وات

3)فشارسنج بوردون                              پ)کشش سطحی

4)شناورماندن کشتی های بزرگ روی آب    ت)افزایش نقطه جوش در اثر افزایش فشار

5)زودتر پخته  شدن غذا در دیگ زودپز      ث)اندازه گیری فشارشاره ها

6)بیش ترین بازده ماشین گرمایی             ج)ماشین کارنو

سوال 3- برای هریک ازموارد زیر توضیح کوتاهی بیان کنید .

آ)قرار دادن فاصله بین ریل های آهن قدیمی                      ب)توخالی بودن موهای خرس قطبی

پ)اثرافزایش آلاینده های هوا درگرم شدن زمین

سوال 4- فشارگازدرون اسپری های خوش بو کننده بیش تر از فشارهوای بیرون است ؟اگرمقداری از اسپری را روی دست خود بزنید احساس خنکی می کنید علت چیست ؟


نظرات ارسال شده 0