نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

الف)دردمای یکسان چگالی یک میخ آهنی با چگالی یک تیرآهن تفاوت ندارد.

ب)مرتبه بزرگی عدد52برابر102 است

پ)اصول طیف وسیعی ازپدیده های فیزیکی را توصیف می کنند .

ت)تندی کمیتی برداری است .

سوال 2- الف)سعید وحمید یکسانی دارند .آن ها ازیک نقطه درپایین کوه توچال به سمت ایستگاه پنج حرکت می کنند اما سعید پیاده وحمید با تله کابین به ایستگله پنج می رسند کارنیروی وزن روی این دو نفررا با ذکر دلیل مقایسه کنید .

 

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

 

سوال 3-مقدارگازآرمانی دریک استوانه که بایک پیستون مسدود شده است رادرنظر بگیرید .

الف)چگونه می توانیم انبساطی هم فشارروی گازانجام دهیم.

ب)علامت های WوQ رابرای این فرآیند تعیین کنید .

پ)نمودارهای P-T,V-T آن را رسم کنید .

سوال 4- چرخه مقابل (طبق شکل مندرج در فایل دانلود) مربوط به مقداری گاز تک اتمی است:

الف)درکدام نقطه گازبیشترین دما ودرکدام نقطه گازکم ترین دما را دارد؟

ب)اگراین چرخه مربوط به یک ماشین گرمایی باشد بیشترین بازده ممکن رابرای این ماشین گرمایی محاسبه کنید .

پ)کارکل مبادله شده درچرخه را محاسبه کنید.

 

 توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0