نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( نمونه چهارم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه):

عبارات صحیح را با علامت  ( ص) و عبارات غلط را با علامت ( غ) مشخص نمایید.

الف) 1. کتاب «جامع التمثیل » نوشته ی محمد حبله رودی است. (       )

2. « صفت مبهم » نوع،چگونگی،شمار و مقدار اسم را به طور نامعین نشان می دهد. (      )

3.« کنایه» یک عبارت فعلی است. (    )

4. هر قدم دانه ی شکری می کاشت به معنای « کشاورزی کردن » است. (       )

نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم  ( نمونه چهارم)

ب) گزینه ی درست را انتخاب کنید.

5-کدام دو واژه به ترتیب  مفرد و جمع نیستند؟

الف) فلک ، افلاک                                ب) عاطفه ، عواطف                  ج) رسوم، مراسم             عنوان ، عناوین

6- همه ی گزینه ها موصوف  وصفت هستند به جز گزینه .....................

الف) کتاب زیبا             ب) بلبل خوش آواز             ج) هوای تازه                د) در مدرسه

7- معنی واژه های « حلاوت،استعداد،مکث» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) شیرینی،توانایی،پایداری                                            ب )شیرینی،حافظه،ایستادن

ج) شادی،توانایی، ایستادن                                              د ) شیرینی،توانایی، درنگ کردن

8-نهاد مصراع « لنگ لنگان قدمی بر می داشت » در کدام گزینه آمده است؟

الف) لنگ لنگان          ب) قدم                  ج) بر می داشت            د) نهادش حذف شده است

ج) جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

9-ادبیاتی که مبارزه ی ملت ها را در برابر ظلم نشان می دهد،ادبیات ......... نام دارد.

10-صفتی که بعد از اسم می آید و چگونگی و ویژگی های اسم را توضیح می دهد، صفت ....... نامیده می شود.

11-به تکرار یک حرف یا صدا با صدا ( صامت،مصوت) در عبارت یا بیت، ..................... گفته می شود.

12-............. علاوه بر آن که نقش مهمی در افزایش موسیقی شعر دارد، در کامل کردن معنای هر بیت و انتقال پیام نهایی آن نیز موثر است.

مطالب مرتبط

د) معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

13-رخساره ی فلسطین پر فروغ و تابان می شود.« ........................ »

14-در کارها تعلل روا مدارید. « ........................ »

15-شفیع آخرت خیر البشر کن.« ........................ »

16-ماند بر یاد حسین تا صف محشر تشنه. « ........................ »

17- کم شمار از اهریمن. « ........................ »

18-سیل و طوفان نعره ی توفنده اش. « ........................ »

ه) عبارت ها و بیت های زیر را به فارسی روان بنویسید.

19- محال است سعدی که راه صفا                       توان رفت جز بر پی مصطفی

20-زنهار مگو سخن به جز راست                          هر چند تو را در آن ضررهاست

21-کنم از جیب نظر تا دامن                                چه عزیزی که نکردی با من 

22-تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه       آن که سیراب کند در لب کوثر تشنه

23-گفت : اشتباه کردی،ان شالله در آن موضع باید گفت تا فایده دهد!

 و) مفرد واژ های زیر را بنویسید.

24- أمرا :.......................              25-اعصار : ...................

ز) مولفان آثار زیر را بنویسید.

26-جامع التواریخ: ....................                           27-به قول پرستو : ...........................

ح) برای نویسندگان زیر یک اثر بنویسید.

28-ابوالقاسم فشیری : .............................                          29- از آسمان سبز: ..............

ط) آرایه های ادبی بیت های زیر را بنویسید.

30-سرو جهان من چرا میل چمن نمی کند                     همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

31-بیستون بر سر راه است مباد از شیرین                      خبری گفته  و غمگین دل فرهاد کنید

ی) در گروه اسمی زیر نوع وابسته ها را مشخص کنید.

32-در هوای پاک راه افتاد می رفتم.

33-فلان استاد دانشگاه را می شناسم.

34-کدام کتاب زیبا را خریدی؟

ک) نقش کلمات زیر را بنویسید.

35-ما آسمان را به نسل گذشته واگذار کردیم.

36-برای فعل « دارد می شنود » موارد زیر را بنویسید.

                                             مصدر              بن ماضی          بن مضارع             زمان

ل) خود ارزیابی:

37-درباره ی حدیث «حسب الوطن من الایمان» توضیح دهید.

38-مولوی در این بیت بر چه نکته ای تاکید دارد؟

باد خشم و باد شهوت،باد آز                      برد او را که نبود اهل نماز

39-در بیت زیر به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره شده است؟

از علی آموز اخلاس عمل                  شیر حق را دان منزه از دغل

م) شعر حفظی:

40-جاهای خالی را پر کنید.

شکر گویم که مرا ................                     به خسی چون تو ....................

هر شب که روی به ...........                        کن نیک تامل .....................

در غزا بر پهلوانی  دست یافت                      ........................................

..................................                          بنده ی حقم نه مامور تنم

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس هشتم متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

                                                

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی