26 فروردین 1398

نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فارسی هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:


معنی نظم ونثر

1-ابیات و عبارات زیر را معنی کنید.

الف) بشر ماورای جلالش نیافت .
ب: هر روز زندگی گذشتۀ خود را به یاد می آورم تا خود به غلط نیفتم .
ج) ای هدهد صبا به سبا می فرستمت .
د) ای آفتاب شمایل دریا دل که نام خیابان هایت را شهیدان برگزیده اند .

ه)گفت : برمن تیغ تیز افراشتی                             از چه افگندی ، مرا بگذاشتی 

و)همچو ماهی که فتد زآب برون آل نبی              می تپیدی دلشان سوخته دربر تشنه

نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم  ( نمونه سوم)


شناخت واژگان

2- الف) معنی واژگان مشخص شده را بنویسید .
-استوارترین ستایش آن است که بر زبان و خامۀ دشمن روان می شود .
-گفتا تو خود حجابی ، ورنه رخم عیان است .
-هرمتن به تناسب درون مایۀ خود ، ویژگی و خصوصیتی دارد .
-به خسی چون تو گرفتار نساخت .
-هر کسی به آسانی نمی تواند حصار خانواده را فرو بریزد .
-به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است .
-روحیۀ غالب اسرای ایرانی ، روحیۀ مبارزه با سستی و تنبلی بود .
-به چشم مرحمت سویم نظر کن .
ب) در مقابل هر واژه مورد خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده « مامور» ............                               مفرد « فضایل »...............

جمع « عقل » ...............                                      متضاد « عزّت »...............

درک مطلب و خود آزمایی

3-منظور از عبارت مشخص شده چیست ؟
الف) ای دوستان کوچک ما سلام ! برای چیدن زیتون مهیّا باشید .
ب) ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت .
ج)  محمد در آغوش پدر چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد از بیم دوزخ آسمان.
د) شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟
و) سه ویژگی انقلاب اسلامی را بنویسید .

4-تاریخ ادبیات

 الف) رسالۀ قشیریه نوشتۀ ابوالقاسم قشیری از عارفان قرن ........................ است .
ب) مقتل منظوم اثر چه کسی است ؟
ج) کتاب ................................... نوشتۀ لردآویبوری و ترجمۀ ........................................... است .

5- دانش زبانی وادبی

الف )در عبارت زیر کدام واژه هستۀ گروه اسمی نیست ؟

شاید او می خواست با این کارش به تو قوّت قلب بدهد.

1)کار            2) او                  3) قلب                 4 ) تو

ب ) نقش دستوری کدام واژه درست نوشته نشده است ؟
دو نامۀ سیدجمال الدین اسدآبادی و میرزای بزرگ کار خود را کرده بود.
1) نامه : نهاد        2) کار : مسند          3 ) خود : مضاف الیه          4) بزرگ : صفت بیانی

ج) کدام کتاب در قالب مثنوی نوشته شده است ؟

1 ) منشآت        2) گلستان              3) لیلی و مجنون                ۴) پریشان

د) آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است ؟
1) صبح صادق ، قدرت کاذب شکست                  رشته های دام اهریمن گسست (تضاد)
2) لبخند تو خلاصۀ خوبی هاست                      لختی بخند ، خندۀ گل زیباست(واج آرایی)
3 ) با چشم ادب نگر پدر را                               از گفتۀ او مپیچ سررا (کنایه )
4) دوستی از من به من نزدیک تر                     از رگ گردن به من نزدیک تر (جناس)

ه) رکن اول و دوم تشبیه را در جملۀ زیر بنویسید .
زین جا به آشیان وفا می فرستمت .
و) برای درک بهتر هر اثر باید به ................. و .................... آن توجّه کرد .
ز) نوع وابسته را در عبارت های زیر بنویسید .
گزینش لفظ فلان کاروان
عجب سخنی انقلاب اسلامی

6-شعر حفظی

یکی از شعرهای کتاب فارسی را از حفظ بنویسید . (از درس 9 به بعد و حداقل چهار بیت)


ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس هشتم متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.مشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : بچه های همکلاسی
  • حجم فایل : 0.95 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 26 فروردین 1398

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :