نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( نمونه سوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم ( خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فارسی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه):

معنی نظم ونثر

1-ابیات و عبارات زیر را معنی کنید.

الف) بشر ماورای جلالش نیافت .

ب: هر روز زندگی گذشتۀ خود را به یاد می آورم تا خود به غلط نیفتم .

ج) ای هدهد صبا به سبا می فرستمت .

د) ای آفتاب شمایل دریا دل که نام خیابان هایت را شهیدان برگزیده اند .

ه)گفت : برمن تیغ تیز افراشتی                        از چه افگندی ، مرا بگذاشتی 

و)همچو ماهی که فتد زآب برون آل نبی          می تپیدی دلشان سوخته دربر تشنه

نمونه سوالات امتحانی فارسی هشتم نوبت دوم  ( نمونه سوم)

شناخت واژگان

2- الف) معنی واژگان مشخص شده را بنویسید .

-استوارترین ستایش آن است که بر زبان و خامۀ دشمن روان می شود .
-گفتا تو خود حجابی ، ورنه رخم عیان است .
-هرمتن به تناسب درون مایۀ خود ، ویژگی و خصوصیتی دارد .
-به خسی چون تو گرفتار نساخت .
-هر کسی به آسانی نمی تواند حصار خانواده را فرو بریزد .
-به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است .
-روحیۀ غالب اسرای ایرانی ، روحیۀ مبارزه با سستی و تنبلی بود .
-به چشم مرحمت سویم نظر کن .

مطالب مرتبط

ب) در مقابل هر واژه مورد خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده « مامور» ------ 

 مفرد « فضایل »------

جمع « عقل » --------                 

 متضاد « عزّت » --------

درک مطلب و خود آزمایی

3-منظور از عبارت مشخص شده چیست ؟
الف) ای دوستان کوچک ما سلام ! برای چیدن زیتون مهیّا باشید .
ب) ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت .
ج)  محمد در آغوش پدر چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد از بیم دوزخ آسمان.
د) شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟
و) سه ویژگی انقلاب اسلامی را بنویسید .

4-تاریخ ادبیات

 الف) رسالۀ قشیریه نوشتۀ ابوالقاسم قشیری از عارفان قرن ........................ است .
ب) مقتل منظوم اثر چه کسی است ؟
ج) کتاب ................................... نوشتۀ لردآویبوری و ترجمۀ ........................................... است .

5- دانش زبانی وادبی

الف )در عبارت زیر کدام واژه هستۀ گروه اسمی نیست ؟

شاید او می خواست با این کارش به تو قوّت قلب بدهد.

1)کار            2) او                  3) قلب                 4 ) تو

ب ) نقش دستوری کدام واژه درست نوشته نشده است ؟
دو نامۀ سیدجمال الدین اسدآبادی و میرزای بزرگ کار خود را کرده بود.
1) نامه : نهاد        2) کار : مسند          3 ) خود : مضاف الیه          4) بزرگ : صفت بیانی

ج) کدام کتاب در قالب مثنوی نوشته شده است ؟

1 ) منشآت        2) گلستان              3) لیلی و مجنون                ۴) پریشان

د) آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است ؟
1) صبح صادق ، قدرت کاذب شکست                  رشته های دام اهریمن گسست (تضاد)
2) لبخند تو خلاصۀ خوبی هاست                      لختی بخند ، خندۀ گل زیباست(واج آرایی)
3 ) با چشم ادب نگر پدر را                               از گفتۀ او مپیچ سررا (کنایه )
4) دوستی از من به من نزدیک تر                     از رگ گردن به من نزدیک تر (جناس)

ه) رکن اول و دوم تشبیه را در جملۀ زیر بنویسید .
زین جا به آشیان وفا می فرستمت .
و) برای درک بهتر هر اثر باید به ................. و .................... آن توجّه کرد .
ز) نوع وابسته را در عبارت های زیر بنویسید .
گزینش لفظ فلان کاروان
عجب سخنی انقلاب اسلامی

6-شعر حفظی

یکی از شعرهای کتاب فارسی را از حفظ بنویسید . (از درس 9 به بعد و حداقل چهار بیت)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.91 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی