نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم  متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی عربی  یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم عربی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

الف ) مهارت ترجمه به فارسی  ( 7 نمره )

ترجم هذه الجمل :

 • اُترکوها فإِنَّ اَباها کان یُحِبُّ مَکارِمَ الاخلاقِ .
 • لَمّا بَلَغَت العشرینَ من عُمرِها ، اَصبَحت معروفهً فی العالَمِ .
 • خَیرُ اِخوانِکم مَن اهدیَ إلیکم عیوبَکم .
 • الصدیقُ مَن کان ناهیاً عن الظُلمِ و العُدوانِ .
 • لا تَظلِم کَما لا تُحِبُّ اَن تُظلَمَ .
 • ما یریدُ اللهُ لیجعَلَ علیکم مِن حَرَجٍ .
 • کِذبی کاد یَقتُلُنی فَلَن أَکذِبَ بعدَ الیَومِ اَبَدا ً.
 • لَن تنالوا البَّرِ حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ .
 • یَستَطیعُ اَن یَطیرَ اَکثَرَ مِن مِئهٍ و خَمسین قَدَماً فی قَفَرهٍ واحدهٍ .
 • عالِمٌ یُنتَفعُ بِعلمهِ ، خَیرٌ مِن أَلفِ عابدٍ .

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

2-الف )  اِنتخَب الترجمه الصحیحهَ : الف ) رایت أَفراساً کانت الافراسُ جَنبَ صاحبِها .

 1) اسب ها را دیدم که کنار صاحبشان بودند .

2 ) اسب هایی را دیدم . آن اسب ها کنار صاحبشان بودند .

ب ) اشتریتُ الیومَ کِتاباً قد رایتُهُ مِن قَبل . 

  1) امروز کتابی را خریدم که قبلاً آن را دیدم .

 2) امروز کتابی را که دیدم ، خریدم .

ب ) اَکمل الترجمهَ الفارسیهَ فی الفراغِ :

 • لِیُنفِق ذوسَعَهٍ من سَعَتِهِ .................................         از توانمندی خودش ...................................
 • یقولونَ باَفواهِهِم ما لَیسَ فی قُلوبِهم و اللهُ اَعلَمُ بِما یَکتُمونَ .
 • با دهانهایشان چیزی را می گویند که در دلهایشان ...................... و خدا به آنچه پنهان می کنند ...................... است .
 • کُنتُ ساکِتاً و ما قُلتُ کَلِمهً . ساکت .............................و کلمه ای ................................

3-ب ) مهارت واژه شناسی ( دو نمره )

الف – ترجِم الکلمات التّی تحتها خطُ :

 • یُعینُ الضَّعیفَ علی الشدائدِ .
 • تَضَعُ هذهِ الحَیَّهُ ذَنَبَها فی الرَّملِ .

ب ) اکتُب فی الفراغ الکلمتینِ المترادفینِ و المتضادتینِ . ( التقرّب – سَکَتَ – سَعی – طباشیر – تکلَّم – حاوَلَ ) دو کلمه اضافی است .

المترادف ............................ = ...................................        المتضاد ................................ .................................

ج ) عَین الکلمهَ الغریبهَ فی المَعنی   :    1- عَمیاء       صَمّاء      شَکل دِماغی     اَسری

 1) الاحِبُه        2) الاصِدقاء       3) الاَصحاب         4) الاَضاعَه

 د ) اکتب المفرد و الجمع :    الف ) صفی ( جمع ) ................................      ب ) نَماذج ( مفرد ) .................................

4-ج ) مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( 5/7  نمره )

الف ) ترجِم الافعال الّتی تحتها خطٌ :

 • لنِستَمِع الی الکلامِ الحَقَّ .
 • سَیُسَجِّلُ هَدَفا .
 • ما وَجَدتُ برنامَجاً یُساعدُنی علی تَعَلُّم العربیهِ .

ب ) اُذکُر نوعَ الفعلِ و صیغتهُ : عَسی اَن تکرهوا شیئاً و هو خیرٌ لکم .

ج ) اَکمل الفراغ بالکلمهِ المناسبهِ : 

1- .................. الطُّلابُ الی المدرسهِ غداً . ( لم یَذهَب ، لَن یذهِبَ ، ماذَهبَ )

 2- عَلَی اللهِ فـ.... یتوکَّل المومنونَ . ( لـ - لَم – اَن – حتّی )

5-عَّین جواب الشرط و ثم عیَّن الترجمهَ الصحیحهَ :

ما فَعَلتَ مِنَ الخیراتِ . وَجَدتَها ذخیرهً الِآخرتِکَ .

 الف ) هر چه از کارهای نیک انجام می دادی ، آنها را اندوخته ای برای آخرت می یافتی .

 ب ) هر چه از کارهای نیک انجام بدهی آنها را اندوخته ای برای آخرتت می یابی .

6-عَّین اسم الفاعل و اسم المفعول . اسم المبالغه و اسم مکان فی العبارات .

    1- کاد الکذّابُ یغرِقُ عندما کَذِبَ .           2- مَعبَدُ کُردکُلا فی مازندرانَ .

   3- جاءَ احَدُ مُهاجِمی فریق الصَّداقَهِ            4- اَنشَدَ بعضهُم اَبیاتاً مَمزوجهً بالعربیهِ

7-اَجعَل فی الفَراغ ِکلمه مناسبهً :

الف ) 1- فاصبِروا ....................... یحکمَ اللهُ بیننا . ( حتّی – لم – لَن )

 • تکَّلمتُ مَعَ اَصدقائی ........................ یَعلَموا کیفَ یُمکِنُ لَهم النجاحَ . ( لـِ - لَن – لا )
 • اُریدُ ..................... اَذهبَ الی سوقِ العقائِب .                              ( لَم –إِن – أَن )
 • ....................... اُکتُب جملهً غداً .                                              ( اِن – اَن – لَن )

ب ) اَکمل الترجمهَ الفارسیهَ  : 1- إِنی اَعوذُ بکَ مِن نفسٍ لا تَشبَعُ .

همانا به تو پناه می برم از نفسی ..................................

2-  سافَرتُ الی قَریهٍ شاهَدتُ صورَتَها ایامَ صِغری .

به روستای سفر کردم که عکسش را در روزهای کوچکی ام .......................................

8-ترجم هذه الجمل حسب القواعد التی قرأتها فی معانی الافعال الناقصه

 • کانوا یکتبُون رَسائِلَ ....................................
 • یا لیتنی کنتُ تُراباً .........................................
 • اَلا لیسَ الظلمُ باقیاً .........................................  
 • اَصحبتُم بنعمتِهِ اِخواناً .........................................

9-اذکُر المحلَ الاعرابیَّ لِکلمات التی تحتُها خطٌ :

الکِتابُصدیقٌ یُنفِدُک من مصیبَهِالجَهلِ

10-ترجم هذهِ الجمل حَسَبَ القواعد :

الف ) لا تَتَّخِذ عَدوّاً  ...............................................

 ب ) لَم یَرجِع صَدیقی .............................................

11-مهارت درک فهم ( 3 نمره )

ضَع فی الدائرهِ العَدَد المناسبَ :

 • نجدهَ                         مَن یَعجبُک شِکُلُه و کلامُهُ
 • اَجوَدَ                         یُصنَعُ منه الخُبزَ
 • مکروب                       نستفیدُ منها فی وَقتِ المَطَرِ
 • مِظله                          الحُزنُ و التالُّم  
 • المخلوقات                 سِعُرهُ کثیرٌ وغالِی
 • العجین                      بمعنی المساعده
 • الملیح
 • قَیَّم

12-الف ) اقرا النص واَجب عن الاسله :

نُقِلَت الفاظٌ فارسیهٌ کثیرهٌ الی العربیهِ بِسببِ التجارهِ قد اَّلفَ الدکتور التُونجیُّ کتاباً یَضُّم الکلماتِ الفارسیهَ المعَّربَه . اِنَّ تبادُلَ المفرداتِ بینَ اللُغاتِ امرٌ طبیعیٌ یجعلُها غنیَهٌ .

 • ماذا أَلَّفَ الدکتور التونجُّی ؟
 • لماذا نُقِلت الفاظٌ فارسیهٌ الی العربیهِ ؟
 • کیف یجعلُ تبادُلُ المفرداتِ اللغاتِ ؟

ب ) عینَّ الصحیح و الخطاَ حَسَبِ نصُّ الدرس .

 • یَظهُرُ الکِذبُ فی خَلقاتِ اللسان و صفحاتِ الوجه .       صحیح     خطا 
 • کان حاتم الطائی یردُ من اتاه فی حاجهِ خائبا.              صحیح    خطا 
 • الاعجابُ بالنفسِ عَمَلٌ مقبولٌ .                                  صحیح     خطا 

13-الف ) اَجِب عن السوال بالعربی : هل تشاهدینَ مباراهَ کرهِ القدمِ ؟

ب ) رتِّب الکلمات و اُکتُب سوالاً و جواباً صحیحاً :

سِعرُ ، کم ، القمیصِ ، هذا ، الر­ِّجالِّی ، تومانٍ ، الفُ

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی