نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم  متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی عربی  یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم عربی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-مهارت واژه شناسی

ترجم الکلمات التی تحتها خط 

انزل من السماء ماء فتصبح مخضره 

لا تسطیع ان نجد لغه بدون کلمات دخیله 

2-ضع مترادف اومتضاد کل کلمه امامها 

الاعلی  /الاحیاء /الدکان /الغداه

1-المتجر                2-الاسفل 

3-عین الکلمه العربیه فی کل مجموعه 

1-الفن         الخد 

2-الصلاه     الشریحه   الرصیدان 

4-اکتب مفرد اوجمع الکلمتین التالیتین 

1-جمع کلمه صاحب      2-مفرد کلمه افواه 

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه پنجم)

5-مهارت ترجمه به فارسی ترجم هذه الجمل 

1-اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء

2-.......یقولون بالسنتهم مالیس فی قلوبهم 

3-عالم ینتفع بعلمه خیر من الف عابد 

4-ان الله لا یحب کل معجب بنفیه 

5-من تنفکرفی خلق الله یشاهد قدره الله 

6-اشتریت الیوم کتابا قدرایته من قبل 

7-من توکل علی الله ذلت له الصعاب 

6-انتخب الترجمه الصحیحه 

1-لاتستشر الکذب الکذب فانه کالسراب یقرب علیک البعید ویبعبد علیک القریب 

الف)با دروغگو مشورت نکن زیرا او مانند سراب است دوررا به تو نزدیک نزدیک را ازتو دور نشان می دهد 

ب)با دورغگویان مشورت نمی کنی زیرا آنها مانند سراب اند دوررا بر تو نزدیک نزدیک را برتو دور می سازند 

2-یا ایها الذین امنو ااتقوالله وکونو امع الصادقین 

الف)کسانی که ایمان اورده اند ازخدا ترسیدند وبا راستگویان همراه بودند 

ب)ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پرواکنید وهمراه راستگویان باشید 

7-اکمل الفراعات فی الترجمه الفارسیه :

1-فلیعبد وارب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ین 

پس پروردگار این خانه را ......همان که در.....خودرا کشان داد واز ......دشمن ......

2-افلم ینظر والی السماء فوقهم کیف بنیناها 

آیا به آسمان بالای سرشان ......که چگونه آن را ........

8-مهارت شناخت وکاربرد قواعد 

عین اداه الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط ثم ترجم الجمله 

وما تقدمو الانفسکم من خیر تجدوه عندالله 

اداه الشرط :.........فعل الشرط :.........   جواب الشرط :........... الترجمه :............

9-عین المعروفه النکره فی ما اشیر الیه بخط ثم ترجم الجمل 

1-قبر کوروش یجذب سیاحا من دول العالم 

2-معبد کرد کلا فی محافظه مازندران 

10-عین الصفه والمضاعف الیه 

ارضاءالناس غایه بعید 

11-اعرب ما اشیرالیه بخط (ترکیب کنید )

شاهدت صورتها 

الشحن لا یعمل 

12-ضع الکلمات فی مکان المناسب (کلمه زائده )

کذاب -متظاهر-اظهر -مطبعه -مصدق -صبار-اجود -مکروب معروف 

13-عین اسم الافعال الناقصه وخبر ها فی کل عباره :

1-کان رسول الله اسوه حسنه 

2-صارالطالب عالما بعد تخرجه من الجامعه 

3-الیس الصبر مفتاح الفرج

14-مهارت درک فهم 

ضع فی الدائره العددالمناسب کلمه واحده زائده 

1-الشرشف          ان یمشش علی بطنه 

2-الحیه              قطعه قماش توضیع علی السریر

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات عربی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

الف)ايـمان میآوريم.« بگو: »ايـمان نمیآوريد؛ بلکه بگویید: در سلامت می مانيم

ب)ایمان آوردیم.« بگو: »ایمان نیاوردهاید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم

اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمنت یشاء

الف)آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می گستراند

 ب) آیا نـمی دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می کند؟

قا هوالله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 

بگو: او خداوند یکتاست، خدا بینياز است ...

الف) ... نمیزايد و زاده نـمی شود و کسی همانندش نيست.

ب) ... نزاده و زاده نشده و کسی برايش همتا نبوده است.

...فلیعبد اورب هذا البیت الذی اطمعهم من جوع وامنهم من خوف

الف) ... میپرستند؛ زيرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس دشمن در امان نهاد.

ب) ... بايد بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم دشمن ايمنشان کرد.

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.52 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی