نمونه سوالات امتحانی ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه سوم ابتدایی که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم(خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (خرداد ماه):

1-کدام گزینه صحیح وکدام گزینه غلط است.

الف) محیط مربع برابر است با:یک ضلع ضربدر4

ص-غ

ب)خطی که ازیک طرف قابل ادامه دادن باشدنیم خط نام دارد.

ص-غ

نمونه سوالات امتحانی ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

2-برای ستون الف پاسخی مناسب ازستون ب بیابید.

(الف)

خمس

ربع

نصف

(ب)

یک قسمت از 3 قسمت مساوی

یک قسمت از 4 قسمت مساوی

یک قسمت از 5 قسمت مساوی

یک قسمت از 2 قسمت مساوی

3-با 75 تومان چندپاک کن 8 تومانی می توان خرید؟

الف)8

ب)9

ج)5

د)7

4-جاهای خالی راباکلمه ی مناسب کامل کنید.

الف) طول مستطیلی 28 س م وعرض ان 7 س م است.مساحت مستطیل -------- سانتیمترمربع است. 
ب) یک مثلث متساوی الاضلاع ------ خط تقارن دارد.
ج) تاسی را 6 باربینداز.احتمال اینکه عدد 2بیاید------- می باشد.

مطالب مرتبط

5- با 4 کارت زیرهرچه می توانی عددچهاررقمی بدون تکراربساز.

6-کتاب فروشی تعدادکتاب های فروخته شده درروزهای مختلف هفته رادرجدول زیرثبت کرد.باتوجه به ان یک نمودارستونی بکش وبه پرسشها پاسخ بده.

-درچه روزی کمترین کتاب رافروخته است؟ 
-درچه روزی بیشترین کتاب رافروخته است؟ 
-روزدوشنبه چندکتاب فروخته است؟

7-حاصل عبارتهای زیررابه دست اورید.

8-یک زمین کشاورزی رابه 8 قسمت مساوی تقسیم کردند در 3 قسمت سیب زمینی و دردوقسمت ان پیازودر 1 قسمت ان خیارکاشته اندچه مقدارازاین زمین باقی مانده است؟

9-اپارتمان ما 5طبقه است.هرطبقه 2واحد دارد.درهرواحد 3 اتاق وجود دارد.اپارتمان ما چند اتاق دارد؟

10-مدرسه ی صالحین 58 دانش اموزرابه اردوگاهی برد.هر 6 نفردریک چادرقرارگرفتند.چندنفرچادری برای استراحت نیافتند؟

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

بعد از 999 چه عددی است؟

این مسئله را به صورت روبه رو می نویسیم:------=1+999

پاسخ را حدس بزنید و در مربّع بنویسید. حالا برای مسئله های زیر یک تساوی بنویسید و به جای سؤال (خواسته ی مسئله) مربّع بگذارید.چه عددی اگر با 999 جمع شود، حاصل 1000 می شود؟

از 1000 چند واحد بر داریم تا 990 به دست آید؟

عددی را با 1000 جمع کردیم؛ حاصل 1100 شد. این عدد را به دست آورید.1100= 1000+-----

عددی را به 5 اضافه می کنیم. از حاصل، 5 تا کم می کنیم. چه عددی به دست می آید؟ چرا؟با چند مثال، مسئله ی بالا را بررسی کنید.(برای مثال عدد 10 را در نظر بگیرید.)

تبدیل کردن مسئله به یک تساوی یا عبارت و یا یک شکل نمادین به درک بهتر مسئله کمک می کند و راه پیدا کردن جواب را نیز مشخّص می سازد.

شمردن مربّع ها را در فصل اوّل یاد گرفتید. به کمک آن برای هر شکل یک عبارت بنویسید.(طبق شکل مندرج درکتاب درسی)

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد..

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.12 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی