نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه دوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم  ( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات گسسته دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید 

1)گراف ساده گرافی است که طوقه نداشته باشد 

2)هرمجموعه احاطه گرمی نیمال گراف G یک مجموعه احاطه گر می نیمم نیز هست 

3) اعداد19- و21 هردوبه [1] تعلق دارند 

4)دومربع لاتین متعامد مرتبه 1وجود ندارند 

2-جای خالی را کامل کنید 

الف)مکمل گراف ......یک گراف دومنتظم مرتبه 8است 

ب)گرافی که تنها ازیک مسیر n راسی تشکیل شده باشد را با .....نمایش می دهیم 

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم( نمونه دوم)

3-  31a,a2,a اعدادی صحیح و  b,b,b همان اعداد هستند که با ترتیب دیگری قرار گرفته اند با استفاده ازروش استدلالی برهان خلف نشان دهید ( a -b )(a-b)(a1-b )  زوج است 

4-برای رد الف مثال نقض بزنید و مورد ب را اثبات کنید

الف)اگر ka|kb  انگاه a|b 

ب)a|b+c وa|c انگاه a|b

5-بسط عدد 708573 را در مبنای ده بنویسید و به کمک ان و استفاده از همنهشتی باقی مانده تقسیم این عددبر 7 را بیابید

6-معادله سیاله 12=3y+6x با تبدیل به معادله همنهشتی مناسب حل کنید

7-  17دوست قدیمی با هم قرار می گذارند که هر نفر دقیقا با 3 نفر دیگر ارتباط تلفنی داشته باشد این قرارشدنی است یا خیر ؟ چرا؟

8-با استفاده از مدل سازی در گراف مساله زیر را حل کنید.

قرار است دو دستگاه خود پرداز در 2 خیابان از 6 خیابان a تا f نصب شوند به طوری که در هر خیابان یاخیابان مجاور ان خود پرداز وجود داشته باشد اگر خیابان ها به صورت زیر با هم ارتباط داشته باشند دوخیابان برای نصب دستگاه ها پیشنهاد کنید.(خیابان های سیاه شده به هم راه دارند)

9-با ارایه استدلال لازم نشان دهید عدد احاطه گری گراف زیر نمی تواند 2 باشد.

10-یک گراف 8 راسی با عدد احاطه گری 2 رسم کنید که بیش از یک مجموعه احاطه گر با اندازه 2 داشته باشد. 

11-عدد احاطه گری گراف cn را برای عدد طبیعی n حساب کنید.

12- 9 نفر به چند روش می توانند در 3 اتاق 2 نفره ، 3 نفره و 4 نفره در یک هتل اسکان یابند.

13-با گل های رز زرد ، سفید ، قرمز و صورتی به چند روش می توان دسته گل هایی با با 8 شاخه گل درست کردبه طوری که در هر دسته گل حد اقل دو شاخه گل زرد و یک شاخه گل سفید وجود داشته باشد .

14-به چند روش می توان سه 6 نفر را در سه اتاق اسکان داد به طوری که در هر اتاق حداقل یک نفر قرار گیرد.

15-یک زیر مجموعه از اعداد طبیعی با حد اقل چند عضو در نظر بگیریم تا مطمین شویم حد اقل 8 عضو باقیمانده تقسیم یکسانی بر 3 دارند وباقی مانده تقسیم یکسانی بر 5 دارند و نیز باقی مانده تقسیم یکسانی بر 7دارند

16-اگر دو مربع التین مرتبه n متعامد باشند با استدالل کالمی نشان دهید مربع لاتینی که با جایگشت بر رویاعضای یکی از انها بدست می اید با مربع التین دیگر متعامد است .

17-گر سه برادر تقریبا هم سن در خانه سه دست کت و سه پیراهن داشته باشند و بخواهند در سه روز اول هفته از این لباس ها به گونه ای استفاده کنند که هر فرد هر یک از کت ها و هر یک از پیراهن ها را دقیقا یک باراستفاده کرده باشد و هر کت با هر پیراهن نیز دقیقا یک بار مورد استفاده قرار گیرد چگونه می توانند این کاررا انجام دهند.

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات گسسته نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

درجه بین دو رأس از یک گراف ممکن است بیش از یک یال وجود داشته باشد. همچنین  آن رأس وصل نماید که در این صورت به ِیک یال ممکن است یک رأس را به خود گفته می شود. این دو مورد در شکل 01 نمایش داده شده اند. گرافی 1 این یال طوقه را که در آن هیچ یک از این دو مورد اتفاق نیفتاده باشد را گراف ساده می گوییم. دیدیم که گراف حاصل از مدل سازی پل کونیگسبرگ یک گراف ساده نیست. ما در این کتاب فقط گراف های ساده را بررسی خواهیم کرد و از این به بعد منظورمان از گراف، گراف ساده است.

توجه: در زمان رسم نمودار یک گراف توجه داشته باشید که هیچ یالی خودش را قطع نکند و همچنین هیچ یالی نباید از روی رأسی که مربوط به دو سر آن یال نیست عبور نماید.

دو یال مجاور: دو یال را مجاور گوییم هرگاه رأسی وجود داشته باشد که هر دوی آنها  مجاوراند.cd و bc به آن متصل باشند. به طور مثال در شکل 21، یال های

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.54 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0