نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات گسسته دوازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی گسسته دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-اگرa,b دوعدد صحیح باشند وabعددی فردباشد ثابت کنید a-b(به توان 2)  مضرب 8است 

2-

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم)

3-اگر دو عدد3a-2,2a+7 رقم یکان مساوی داشته باشند رقم یکان 2a+5 را بدست اورید 

4-

5-جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید

6-گرافی از اندازه 24 ،دارای 7 رأس درجه 2 ،3 رأس درجه 3 و یک رأس درجه 5 و بقیه رأس ها از درجه 4 است. مرتبه گراف رابدست آورید.

7-گراف روبرو را در نظر بگیرید.

الف) همسایگی بسته رأس d را بنویسید.

ب)یک مسیر از a به f به طول 5 بنویسید.

پ)3 دور با طول های مختلف بنویسید.

ت) یک زیرگراف، برای آن رسم کنید.

8-اگر در گراف G داشته باشیم {E(G){ac,ae,bd,ce,df}وV(G={a,b,c,d,e, f} کدام گزاره درست وکدام نادرست است ؟

الف) گراف همبند است.

ب) گراف دو منتظم از مرتبه 6 است.

پ)عدد احاطه گری گراف طبق عبارت مندرج درفایل دانلود

ت) مکمل گراف G دارای 9 یال است

9-در گراف روبرو:

الف)یک مجموعه احاطه گر بنویسید.

ب)یک مجموعه احاطه گر min مینیمم بنویسید.

پ)یک مجموعه احاطه گر مینیمال بنویسید.

10-عدد احاطه گری گراف مقابل را با استدالل بدست آورید.

11-به چند طریق می توان 4 کتاب ریاضی مختلف و 5 کتاب فیزیک مختلف را کنار هم قرار داد به طوری که الف) هیچ دو کتابریاضی کنار هم نباشند. 

ب) کتاب های ریاضی کنار هم و کتاب های فیزیک کنار هم باشند.

12-یک قفل رمزدار شامل 4 رقم که رقم اول آن صفر نمی تواند باشد و شامل حداقل 2 رقم 8 و 3 می باشد و امتحان کردن هر رمز4 رقمی 5 ثانیه طول می کشد، حداکثر چه زمانی الزم است تا این قفل باز شود.

14-متعامد بودن دو مربع لاتین زیر را بررسی کنید.( با ذکر دلیل)

15-الف) ثابت کنید در بین هر 10 عدد طبیعی دلخواه حداقل 3 عدد یافت می شود به طوری که به پیمانه 4 همنهشت می باشند.

ب) 35 شاخه گل را حداکثر در چند گلدان قرار دهیم تا گلدانی وجود داشته باشد که در آن حداقل 4 گل قرار گرفته باشد؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دوازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.76 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0