نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم روانشناسی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات روانشناسی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم روانشناسی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1- فرضیه چیست رابطه فرضیه را بیان کنید 

2-سلسله مراتب روش های تحقیق علمی چیست ؟

3-منظور ازاحساس وادراک چیست ؟

نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه دوم)

4-فعالیت اصلی دستگاه لیمبیک چیست 

5-روانشناسی رشد را تعریف کنید 

6-چه عواملی دررشد قبل تولد تاثیر گذارند 

7-منظور ازخود آرمانی وخود واقعی چیست 

8-مفهوم خوگیری را تعریف کنید 

9-مراحل حافظه را فقط نام ببرید 

10-جدول زیر را درمورد رشد انسان کامل کنید 

11-حل مسئله دارای چه مراحلی است ؟

12-منظور ازروش بارش مغزی چیست؟ 

13-ناکامی به چه معناست اولین واکنش ما به ناکامی چیست ؟

مطالب مرتبط

14-ملاک های تصمیم گیری را نام ببرید ؟

15-فشار روانی چیست ؟

16-ابعاد مهم سبک زندگی را نام ببرید ؟

17-نمودار زیرا کامل کنید 

(طبق جدول مندرج در فایل دانلود)

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات روانشناسی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

مقدمه 

در فصل گذشته با حافظه و نقش آن در ساختار ذهنی آشنا شدید. اطلاعات حافظه به این دلیل ارزشمند است که می تواند تفکر ما را بسازد. هر چه اطلاعات بیشتری در حافظه داشته باشیم، برای تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت.  البته برخورداری از  به معنای داشتن تفکر قوی نیست.ًحافظه قوی لزوما احمد بی سروصدا در گوشه اتاق خودش نشسته است و به دقت سؤال های افقی و عمودی جدولی را می خواند و تلاش می کند واژگان درست را در جای خودش قرار دهد. مشغول چه کاری است؟ آیا فقط اطلاعات موجود ً به  نظر شما احمد در این فعالیت دقیقا در حافظه را به خاطر می آورد؟ در پاسخ باید گفت: خیر؛ او اطلاعات حافظه را کنار هم قرار می دهد، تفسیر می کند، قضاوت می کند، مسئله حل می کند و، در نهایت، تصمیم می گیرد. به

به  نظر شما احمد در این فعالیت دقیقا در حافظه را به خاطر می آورد؟ در پاسخ باید گفت: خیر؛ او اطلاعات حافظه را کنار هم قرار می دهد، تفسیر می کند، قضاوت می کند، مسئله حل می کند و، در نهایت، تصمیم می گیرد. به  می گویند. 1 این قبیل فعالیت ها تفکر اگر از احمد بپرسیم که مشغول چه کاری است؟ می گوید در حال دادن پاسخ دقیق به  آگاهانه است. فردی که ً سؤالات برای تکمیل خانه های جدول است. بنابراین، تفکر کاملا مشغول اندیشیدن درباره یک موضوع است، ضمن اینکه از دانش گذشته بهره مند می شود، به آنچه می اندیشد و نیز به روش تفکر خود، آگاهی کامل دارد.

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.79 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی