نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم تاریخ نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

الف)سوالات درس های اول تا چهارم 

1-ساختار ومحتوای متون تاریخ عمومی را توصیف کنید 

2-مورخان برای سنجش اعتبار ونقد یک گزارش تاریخی آن را باچه معیارهایی تطبیق می دهند ؟

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم  به همراه پاسخ تشریحی (نمونه چهارم)

3-ویژگی های تاریخ نگاری ترکیبی را بنویسید ودونمونه ازتالیف این روش را بنویسید 

4-وضعیت علم وفرهنگ درشبه جزیره عربستان قبل ازظهور اسلام را توضیح دهید 

5-چرا پیامبر اسلام (ص) اقدام به بستن پیمان نامه عمومی مدینه کرد ؟

ب)سوالات درس های پنجم تا هشتم 

6-مشکلات ابوبکر دردوره خلافتش را توضیح دهید 

7-اقدامات اصلاحی عمربن عبداعزیز -خلیفه اموی را توضیح دهید 

8-اقدامات مهم منصور خلیفه عباسی را بنویسید  

9-سیاست مذهبی خلفای فاطمی مصر را توضیح دهید 

10-نهضت شعوبیه دردوره اموی وعباسی چگونه شکل گرفت ؟

ج)سوالات درس های نهم تا هیجدهم  پاسخ به سوالات این بخش اجباری است 

11-دردوره سلطنت ........سلجوقیان درنبرد ملازگرد امپراتوری روم شرقی را شکست دادند 

الف)آلب ارسلان              ب)ملکشاه 

ج)سلطان سنجر               د)طغرل 

12-فاخرترین نمونه شاهنامه مصورشده درعصرتیموری شاهنامه .............. است 

الف)شاهنامه دموت              ب)شاهنامه 

ج)شاهنامه بایسنفری           د)شاهنامه بایقرا

13-پس از مرگ شاه تهماسب اول صفوی به ترتیب  ...........و ................به سلطنت رسیدند 

الف)محمد خدابنده -اسماعیل دوم                ب)عباس اول - صفی اول 

ج)اسماعیل دوم -محمد خدابنده                 د)صفی اول -عباس اول 

14-مهم ترین نوآوری آقارضا عباسی نقاش دوره صفوی درهنر نقاشی چه بود ؟

15-رابطه امیران دوسلسله طاهری وسامانی با خلافت عباسی چگونه بود؟توضیح دهید 

16-اقدامات سلطان طغرل درتاسیس حکومت سلجوقیان را توضیح دهید 

17-درتاریخ ایران دوره سلجوقیان اقطاع به چه چیزی اشاره است ؟توضیح دهید 

18-عوامل موثر بر رشد هنر ومعماری دوره ی سلجوقی را بنویسید 

19-پیامدهای اجتماعی واقتصادی حمله مغول به ایران را بنویسید 

20-حکومت ایلخانان درایران چگونه تاسیس شد؟

21-وضعیت تاریخ نگاری ایران دردوره ایلخانان وتیموریان را توضیح دهید 

22-طریقت صفویان درقرن نهم دچار چه تغییر وتحولاتی شد ؟

23- چهار نمونه ازاقدامات شاه عباس اول صفوی برای اصلاح اوضاع کشور را بنویسید 

24-کارکرد ها وویزگی های میدان نقش جهان دردوره ی صفوی را بنویسید 

25-اختیارات فئودال ها وموقعیت آنها درداروپای قرون وسطا را توضیح دهید 

26-کلیسا درقرون وسطا برای مقابله بابددینی ازچه روش هایی استفاده می کرد ؟

27-بورژواها چه کسانی بودند ؟علائق ونقش آنها درتاریخ اروپای عصر رنسانس را توضیح دهید 

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی