نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه پنجم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم تاریخ نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

الف) گزینه صحیح را انتخاب کنید 

1-چه کسی دانشمندان متواری دربرابر هجوم مغول را به ایران برگرداند 

الف)الجایتو        ب)بایسنقر       ج)خواجه نصیرالدین توسی         د)شاهرخ میرزا

2-علت شکست ایران درجنگ چالدران چه بود 

الف)خیانت  سران قزلباش                                 ب)بی کفایتی شاه اسماعیل 

ج)عثمانیان توپ خانه وسلاح آتشین داشتند        د)بروز قحطی درایران 

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه پنجم)

ب)جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید 

1-درزمان خلفای نخستین تا پایان خلافت عثمان سرزمین های ایران  .......و ...... فتح شد 

2)اولین پایتخت صفویان .......ودومین پایتخت آن ها .......بود 

3)نخستین اروپاییانی که از طریق راه های دریایی جدید به اقیانوس هند وخلیج فارس رسیدند ....بودند

4-توماس اکونیاس درکتاب خود به نام .........ازبرهان های ارسطو برای اثبات خدا استفاده کرده است 

ج)جملات صحیح را با ص وغلط را با غ مشخص کنید 

1-درجریان تهاجم مغولان خوارزم وخراسان بیشترین خسارت را تحمل کردند 

2- پس ازمورثی شدن حکومت خراسان درخاندان طاهر نخستین  سلسله مسلمانی ایرانی شکل گرفت 

د)به پرسش های زیررا پاسخ دهید 

1-چهار مورد ازاصطلاحات واقدامات شاه عباس صفوی راذکر کنید 

2-زمینه های رشد درعصر تیموری را بیان کنید 

3-مهم ترین ویژگی وکاربرد میدان نقش  جهان را بنویسید 

4-قلمرو ایران دردوره سلجوقیان (الب ارسلان )چگونه بود وچه پیامدهایی داشت 

5-دوره مسلمانی مغول ها درایران ازچه زمانی آغار وچه تحولاتی درایران به وجود آورد 

6-خواجه نظام الملک چه اهدافی ازتقویت وتوسعه نظام اداری درعصر سلجوقیان داشت 

7-اقدام های منصور رابرای تحکیم وتثبیت وتوسعه نظام اداری درعصر سلجوقیان داشت 

8-پیمان عقبه لاول ودوم چه بود 

9-هنر نگاری عصر صفوی از چه موقعیتی برخوردار بود 

10-عصر نوزایی چه تاثیری برتعلیم وترتیب داشت 

11-نقش مسلمانان را درنهضت علمی رنسانس مورد نقد وبررسی قرار دهید 

12-مفهوم جاهلیت را شرح دهید وسه مورد ازمصادیق فرهنگ واخلاق جاهلی اعراب دردوران پیش ازاسلام راذکر کنید 

13-روابط حکومت علویان طبرستان باخلیفه عباسی چگونه بود 

14-مهم ترین اقدام شاه اسماعیل پس ازنشستن برتخت سلطنت چه بود واین اقدام چه پیامدهایی داشت 

15-عوامل موثر دررونق ورشد علم واموزش درنیمه دوم قرون وسطا را بیان کنید 

16-هریک ازموارد زیر را توضیح دهید 

الف)اومانسیم                ب)بورژوا

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.56 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی