نمونه سوالات امتحانی انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی انسان ومحیط زیست  یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم انسان ومحیط زیست انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید :

الف) ایران در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی قرار گرفته است و بیشترین وسعت ناحیه ی آب و هوایی ایران نیز گرم و خشک می باشد. 

ب)گورستان های زباله در مناطق پرباران و مرطوب مشکلات کمتری از نظر روانه شدن شیرابه ها ایجاد می کنند. 

ج)در کشور ایران بیش از 1400 گونه جانور مهره دار و تعداد فراوانی جانور بی مهره و همچنین حدود 8000 گونه گیاه آوند دار وجوددارد. 

د)گاهی آلاینده ها جانداران را از بین نمی برند؛ بلکه با تأثیر بر شرایط تولیدمثلی، باعث کاهش گونه در طول زمان می شود.  

هـ) گردشگری با امنیت سیاسی، اقتصادی و احترام متقابل هیچ رابطه ی متقابلی ندارد. 

نمونه سوالات امتحانی انسان ومحیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه سوم)

2-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف) یکی از عواملی که آلودگی هوا را تشدید می کند، پدیده ............................ است.

ب)زباله های خانگی و شهری را به دو دسته.................... و.....................تقسیم می کنند.

ج)........... مهم ترین گام برای پیشگیری از اقدام های نادرست در ارتباط با محیط زیست است.

د)..............................................یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی است که محیط زیست را حفظ می کند.

3-در پاسخ به سؤلات زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید:

الف) رفع آلودگی خاک توسط گیاهان را گویند _ سبب زرد شدن گیاهان کلروزمی شود، این جملات به ترتیب بیانگر کدام گزینه می باشند؟

(1 )زیست پاالیی _ نیکل       2 )گیاه پاالیی _ کادمیوم           

3 )گیاه پاالیی _ نیکل              4 )گیاه پالایی _ کادمیوم 

ب)به همه ی فعالیت هایی که برای جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت، دفن بهداشتی یا انهدام زباله ها انجام می شود، چهمی گویند؟ 

مطالب مرتبط

1)تخریب پسماند                      2 )بازکاهی

 3 )بازمصرف                        4 )مدیریت پسماند

ج)برای توصیف گوناگونی حیات این واژه را به کار می برند_ گونه هایی که منحصربه یک منطقه خاص اند به ترتیب بیانگر کدام گزینه می باشند؟

( 1)گونه_ گونه های بوم زاد                    2 )گونه های بوم زاد_ بوم سازگان 

3 )تنوع زیستی _ گونه های بوم زاد         4 )گونه های بوم زاد_ ژن

د)منازلی که در بین مسیرهای طولانی و صعب العبور بودند _از گذشته تاکنون یکی از اهداف اصلی در ترغیب مسلمین به گردشگری بوده است. به ترتیب بیانگر کدام گزینه می باشند؟

1)کاروانسرا_ حج               2)مساجد_ قم

3)کاروانسرا_ مشهد         4 )مساجد_ حج

4-به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف)انواع مصارف آب در کشور ایران را بنویسید؟         

ب)آلاینده های آلوده کننده های( خاک را بنویسید؟ذکر3 مورد

ج) انواع آلودگی هوا را نام ببرید؟ذکر3مورد

د) سوخت های فسیلی را نام ببرید؟

5-تعاریف ستون اول به کدامیک از مفاهیم ستون دوم اشاره دارد؟ ( یک مورد در ستون دوم اضافه است)


1 )یکی از کشورهای پیشرو در تولید سوخت های سبز است.
2 )موجب حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف آن می شود.
3)بسیاری از محصولات و موادی را که استفاده شده اند، دوباره می توان استفاده کرد.
4)مهم ترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی است.
5 )شهری در جنوب ایران که به واسطه ی وجود سازه های آبی_ تاریخی و اماکن فرهنگی به یکی ازاهداف گردشگری ایران تبدیل شده است.
6)شهری جنوبی که دارای جنگل های حرّای است که تحت حفاظت هستند.

الف)آلمان
ب)بازکاهی
ج) شوشتر
د)بازیافت و هرمزگان
هـ) برزیل
ی) تخریب زیستگاه

6-الف) زباله یا پسماند را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟ 

ب)پوسال کمپوست را تعریف کنید و موارد استفاده ی آن را بنویسید؟

ج) نقاط داغ تنوع زیستی چیست و این مناطق در کدام قسمت های کشور ایران وجود دارند، نام ببرید؟

د) منظور از برداشت بی رویه چیست، مثال بزنید؟

هـ) گردشگری را تعریف کنید و انواع جاذبه های گردشگری ایران را نام ببرید؟

و) توسعه ی پایدار را تعریف کنید و اهداف گردشگری پایدار را بنویسید؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.57 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی