نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.


سوال 1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید

 الف)علم بررسی یک نمونه نا معلوم از یک جامعه معلوم را .......................گویند

ب  )هر زیر مجموعه از جامعه آماری را......................گویند . فرایند انتخاب ان از یک جامعه به منظور تعمیم اطلاعات ان به جامعه را ...................گویند

ج  )معیار های گرایش به مرکز عبارت انداز...............و...............و................


سوال 2- اگر دو عضو به مجموعهA اضافه شود به تعداد زیر مجموعه های آن48واحد اضافه میشود تعیین کنید مجموعهA دارای چند عضواست


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )


سوال 3-عددی به تصادف از1تا200 انتخاب میکنیم مطلوب است احتمال اینکه عدد انتخابی بر3 بخش پذیر بوده ولی بر4بخش پذیرنباشد


سوال 4- در پرتاب یک تاس اگر احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد باشد احتمال اینکه در پرتاب این تاس عددی کمتر از 4بیابیدراحسابی کنید


سوال 5- 60درصد از کارکنان یک شرکت مرد و چهل درصد آنها زن هستند میدانیم که 20درصد ازمردان و45درصد از زنان تصحیلات دانشگاهی دارند اگر به تصادف 3نفر از بین آنها انتخاب شوند با چه احتمالی2 نفر از آنان تصحیلات دانشگاهی دارند


سوال 6-فرق بین آماره و پارامتر را بنویسید


سوال 7- روشهای نمونه گیری احتمالی را نام ببرید


سوال 8- اگر واریانس حقوق افراد جامعه ای 25 میلیون تومان باشد تعداد افراد نمونه گیری را چند نفر انتخاب کنیم تا طول بازه اطمینان95درصد برای برآورد خط فقر در این جامعه از10 درصد بیشتر باشد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0