نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی را پر کنید

الف)جدول ارزش 4گزاره S,r,q,p دارای .............حالت است

ب) ترکیب فصلی دو گزارۀ q,p را به صورت ..............وترکیب عطفی آن ها را به صورت ........... نمایش می دهند ؟

ج) مجموع تمام نتایج ممکن در هر مشاهده یا آزمایش تصادفی را ................. گویند و به هر عضو از آن یک ....... می گوییم.


سوال 2- نتیجه استدلال زیر را مشخص کنید

اگر در شمال باران بباردهوای تهران خنک می شود

هوای تهران گرم است

نتیجه :................................


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )


سوال 3- با استفاده از عکس نقیض یک گزاره نشان دهید برای هرعدد صحیح n اگر n3 عددی زوج باشد آن گاه n نیز زوج است


سوال 4-  کدام یک ازازسوالات زیر مربوط به علم وآمار وکدام یک مربوط به علم احتمال است ؟

الف)اگر80/0 مردم د رانتخابات شرکت کرده باشند واز10نفر بپرسیم آیا درانتخابات شرکت کرده اند آیا نه چه قدرممکن است پاسخ بیش ترازیک نفرمنفی باشد ؟

ب) چه تعداد از کارمندان شرکت نفت حقوق ماهیانه بالای 20میلیون تومان دارند ؟


سوال 5- از میان تمام اعداد3رقمی وبدون تکرارارقام که با ارقام 0و1و2و3و4و5و6و7ساخته ایم عددی انتخاب می کنیم

مطلوب است تعیین     الف) تعداد اعضای فضای نمونه    ب) پیشامد این که عدد انتخاب شده فرد باشد.

ج) پیشامد این که عدد انتخاب شده بزرگ تر از 350باشد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.7 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0