نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جا های خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 الف )علم بررسی یک نمونه نامعلوم از یک جامعه ی معلوم را علم ............................... می نامیم.

ب ) به هر عضو فضای نمونه ، یک ........................ و به هر زیر مجموعه ی آن یک ............................ گویند


سوال 2- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1)در سه بار پرتاب سكه، پیشامد A: هر سه بار سكه ها مشابه بیایندوB: زوج بار رو بیایند


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )


سوال 3- در صورت گزاره بودن هر یک از موارد زیر ، ارزش آن ها را تعیین کنید

الف)2عددی اول است

ب) لطفا تخته را پاک کن

ج )هیچ عدد حقبقی وجود ندارد.

د)X2=-1


سوال 4- اگر به تعداد عضو های یک مجموعه ی n دو تا اضافه کنیم به تعداد زیر مجموعه های آن 768تا اضافه می شودتعداد عضو های این محموعه را به دست آورید.


سوال 5- تاسی به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد فردی دو برابر وقوع هر عدد زوج است .احتمال این کهدر یک پرتاب این تاس 0عددی بزرگتراز3ظاهر شود چقدر است ؟احتمال آن که شماره ای که ظاهر می شود مربع کامل باشد چقدر است؟


سوال 6- در یک امتحان 5 گزینه ای8سوال مطرح شده است . اگر یک دانش آموز به همه سوالات پاسخ دهد احتمال آن را به دست آورید که :

الف ) تنها به سوالات با شماره زوج پاسخ داده باشد

ب) به3سوالا پاسخ درست داده باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0