نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید

الف)تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه n عضوی از رابطه 2n-1 به دست می آید

ب)درپرتابدوتاس احتمال اینکه مجموع ارقام دوتاس 8باشد برابر1ششم است


سوال 2- گزینه درست را اننتخاب کنید.

الف) تعداد افرازهای یک مجموعه 4عضوی چند است ؟

1)14       2)15         3)12       4)10


نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم )


سوال 3- از بین جملات زیر گزاره را مشخص کرده و ارزش آن را تعیین کنید.

الف)هردومعادله درجه دوم دارای حداکثر 2ریشه حقیقی است


سوال 4- نقیض گزاره ( حاصل جمع هر عدد حقیقی مثبت با معککوسش بزرگتر یا مساوی2 است )را به زبان ریاضی بنویسید


سوال 5- درجعبه ای 6مهره آبی و4مهره  سفید موجود است. سه مهره به تصادف خارج می کنیم

مطلوب است احتمال اینکه :

الف)حداقل 2مهره آبی باشد

ب) هیچ کدام از مهره ها آبی نباشند


سوال 6-   کارگران یک کارخانه واکسن زده انداگر احتمال انتقال بیماری به افرادی که واکسن زده اند 0/025  باشد وبقیه افراد 0/2 باشد وفرد بیماری کارگران را ملاقات کند مطلوب است :

الف)احتمال اینکه کارگری بیمار شود

ب)اگر یک کارگر بیمارشود با چه احتمالی واکسن زده است


سوال 7-   الف) با استفاده از جدول ارزش گزاره ها هم ارزی زیر را ثابت کنید

(طبق گزاره مندرج درفایل دانلو د )


توجه ! در متن بالا جاهایی که به گزاره مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر گزاره ای است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 1

م
محمدعرفان

سلام بنضر من خوبه