درسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی القای مغناطیسی ( استاد رسولی )

در ادامه این پست می توانید درسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی القای مغناطیسی را به طور رایگان دریافت کنید.

درباره درسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی

جزوه ای که در ادامه این بخش جهت دانلود قرار گرفته است ، جزوه ی کامل از درسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی القای مغناطیسی میباشد که توسط استاد رسولی  تالیف و آماده شده است و این جزوه شامل توضیحات جامع و کامل در مورددرسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی القای مغناطیسی می باشد  و درسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی القای مغناطیسی شامل درسنامه ، تست و نمونه سوالات مختلف میباشد و به همه ی دانش آموزان و داوطلبان توصیه میگرد این جزوه را همراه با کتاب درسی مطالعه نمایند .

در ادامه بخش هایی از جزوه را می توانید مشاده کرده و فایل کامل آن را در بخش دانلود دریافت کنید .

شار مغناطیسی

خطوط مغناطیسی گذرنده از یک سطح محدود وبسته را شار مغناطیسی می گویند وکمیتی است نرده ای .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)

 نکته :اگر حلقه بر خطوط میدان مغناطیسی عمود باشد بیش ترین شارازآن می گذرد واگر موازی با خطوط میدان باشد شاری ازآن نمی گذرد .

نکته : یکای اصلی شار مغناطیسی وبر wb ویکای فرعی آن ماکسول است


درسنامه فصل چهارم فیزیک سوم تجربی القای مغناطیسی ( استاد رسولی )

مطالب مرتبط


تست :

کدام یک ا زواحد های زیر واحد شارمغناطیسی در si است ؟

1)ژول /ولت                  2)ولت /ژول           3)ژول /آمپر                            4)آمپر /ژول

قانون های القای الکترومغناطیسی

1)قانون فارادی : هرگاه شارمغناطیسی گذرنده از یک مدار بسته تغییر کند در ان نیروی محرکه ای القا می شود که بزرگی آن متناسب است با آهنگ تغییر شار مغناطیسی

R(Ω) :مقاومت الکتریکی مدار بسته

I(A): شدت جریان القایی

تست :

در مدار روبرو هنگام وصل شدن کلید K روشنایی لامپ L چگونه تغییر می کند ؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

1)لامپ  را روشن نمی کند

2)لامپ روشن شده وبه تدریج پرنورتر شده تا بسوزد .

3)لامپ روشن ده وبه تدریج کم نورتر شده ت خاموش شود

4)لامپ با روشنایی ثابت روشن می شود

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.22 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی