22 اسفند 1396

درسنامه فصل چهارم ریاضی دهم رشته ریاضی ( استاد هاشمی )

special

در ادامه مطلب می توانید درسنامه فصل چهارم ریاضی دهم رشته ریاضی را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

راجع درسنامه فصل چهارم ریاضی دهم رشته ریاضی

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید، جزوه ی کامل فصل چهارم ریاضی دهم رشته ریاضی میباشد که توسط استاد هاشمی تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد فصل چهارم ریاضی دهم رشته ریاضی و همینطور درسنامه و نمونه سوالات مختلف میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه فصل 4 به شرح زیر است :نکته : در صورتی که نتوانیم از ضریب x2 فاکتور بگیریم ازروش زیر که به روش A مشهوراست استفاده می کنیم.

 روش A را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید می خواهیم عبارت سه جمله ای 3x2-7x+4 را تجزیه کنیم. عبارات را برابر A درنظر می گیریم و طرفین آن را در ضریبه جمله ی درجه ی بالاتر، ضرب می کنیم.


درسنامه فصل چهارم ریاضی دهم رشته ریاضی ( استاد هاشمی )


A=3x2-7x+4

3A=(3x)2-7(3x)+12


حال دنبال دو عدد می گردیم که جمعشان -7 و ضربشان 12 شود؛ این دو عدد -3 و -4 هستند، پس می توان نوشت :

(3A=(3x-3)(3x-4

(3A=3(x-1)(3x-4

(A=(x-1)(3x-4

حال با تقسیم طرفین عبارت بر 3 عبارت A تجزیه می شود.


مثال : عبارت 5t2-4t-1 را تجزیه کنید.

حل :  A=5t2-4t-1

5A=(5t)2-4(5t)-5

جمع دو عدد (-4) و حاصل ضربشان (-5) است، این دو عدد -5 و 1 می باشند.

(5A=(5t-5)(5t+1) → A=(t-1)(5t+1)

1)3x2-8x+5→ 3A= (3x)2-8(3x)+15

(3A= (3x-3)(3x-5

(3A= 3(x-1)(3x-5

(A=(x-1)(3x-5

2) -2x2+5x-3 → -2A= (-2x)2+5(-2x)+6

(-2A= (-2x+3)(-2x+2

(-2A= (-2x+3)-2(-2x-1

(A= (-2x+3)(x-1


ویژگی حاصل ضرب صفر

اگر A و B دو عبارت جبری باشند و AB=0 ، آنگاه حداقل یکی از این دو عبارت صفر است؛ یعنی B=0 یا AB=0 → A=0

نکته : اگر بتوان عبارت درجه ی دوم ax2+bx+c را به کمک فاکتورگیری یا اتحادها تجزیه کرد، آن گاه می توان از2  ویژگی حاصل ضرب صفر برای حل معادله ی  ax2+bx+c =0 استفاده کرد.

...


مشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : حبیب هاشمی
  • حجم فایل : 7.24 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 22 اسفند 1396

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :