درسنامه فصل دوم شیمی دهم ( استاد زارع )

در ادامه مطلب می توانیددرسنامه فصل دوم شیمی دهم استاد زارع دریافت کنید.

راجع درسنامه فصل اول شیمی دهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل درسنامه فصل دوم شیمی دهم  میباشد که توسط استاد زارع تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد درسنامه فصل دوم شیمی دهم میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه فصل 2 شیمی دهم به شرح زیر است :

نکات انرژی فعالسازی:

1-انرژی فعال سازی به حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش گفته می شود که باید به مواد اولیه داده شود. 

2- این انرژی می تواند به صورت نور، گرما، صوت، تخلیۀ الکتریکی، ضربۀ شدید یا کاهش یک باره و شدید حجم یا افزایش فشار که به آن شوک فشاری گفته می شود، به وجود آید

نکته طلایی: گرما دادن به قندها(شکر)که جزو اکسی کربو هیدراتها هستند باعث تغییر شیمیایی در آنها شده و این فرآیند منجربه تغییر رنگ در آنها می شود

درسنامه فصل دوم شیمی دهم ( استاد زارع )

واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم  تغییر شیمیایی: از یک یا چند ماده شیمیایی، ترکیب یا ترکیبات جدیدی تولید می شود. همانند سوختن مواد، فساد مواد غذایی وهضم مواد خوراکی و .

نشانه های تغییر شیمیایی عبارتند از:تغییر رنگ، بو، مزه یا آزاد شدن گاز، رسوب و گاهی تولید نور و صدا.

 واکنش شیمیایی: توصیف یک تغییر شیمیایی است. هر تغییر شیمیایی می تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد.

معادلۀ شیمیایی: توصیف و خلاصه نویسی یک واکنش شیمیایی است. در آن مواد واکنش دهنده (اولیه) در سمت چپ و مواد حاصل (فراورده) در سمت راست قرار دارند. یک معادلۀ شیمیایی به دو صورت بیان می شود:  .معادلۀ نوشتاری :تنها نام مواد شرکت کننده در واکنش را بیان کرده و اطلاعات دیگری نمی دهد.

1 .معادلۀ نمادی: بیانگر نمایش فرمول شیمیایی مواد، حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فراورده ها

2- و شرایط لازم برای انجام واکنش است

نویسنده : علیرضا زارع
حجم : 21.51 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

F F.R
ت تیم همکلاسی
N N
N N
N N
N N
ر روشنا کیان
N N
N N
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی