درسنامه فصل اول شیمی دهم ( استاد زارع )

در ادامه مطلب می توانید درسنامه فصل اول شیمی دهم استاد زارع دریافت کنید.

توضیحات درسنامه فصل اول شیمی دهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل درسنامه فصل اول شیمی دهم میباشد که توسط استاد زارع  تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد درسنامه فصل اول شیمی دهم  میباشد. درسنامه ی فصل یک شیمی دهم شامل نکات کنکوری و امتحانی جامع این فصل می باشد که این نکات را به طور کامل توضیح داده شده است

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه فصل 1 شیمی دهم به شرح زیر است :

ستارگان پرفروغ با نوري كه بر ما ميتابانند، از گذشته های دور حكايت مي كنند. اين كه جهان هستي از چه زماني و چگونه پديد آمده و ذره های سازنده جهان مادي (اتم ها و عنصرها) طي چه فرآيندي و چگونه ايجاد شده اند. تلاش انسان براي پاسخ به اين سئوالات سبب شده است تا دانش ما درباره جهان مادي افزايش يابد.

نكته طلايي :از مطالعه ي نور ستارگان و چگونگي بر همكنش نور و ماده موارد زير آموخته و نتیجه گیري مي شود: -در مورد تاريخ پیدايش جهان مي توان مطالبي آموخت. -چگونگي پیدايش جهان و زمان خلقت گیتي -درمورد ماهیت ذرات بنیادي سازنده ی جهان چون اتمها و عنصرها -فرآيندهای شیمیايی كه طي آن ذرات تشكیل دهنده ي دنیا باهم واكنش داده تا جهان هستی ايجاد شود.


درسنامه فصل اول شیمی دهم ( استاد زارع )


شیمیدانها با مطالعه خواص و رفتار ماده و برهم واكنش نور با ماده در اين راستا سهم بسزايي داشته اند.

نكته طلايي: نحوه ي شناسايي جهان از نظر شیمیدانها: -مطالعه ي خواص و رفتار مواد -چگونگي بر همكنش نور و ماده

عنصرها چگونه پدید آمدند ؟

دانشمندان با پژوهش ها توانسته اند درباره فرآيند هايي كه درون ستاره ها رخ مي دهند و روند پیدايش عنصهرها، اطلاعاتي به دست آورند. مطالعه كیهان و به ويژه سامانه خورشیدي به اين امر كم  شاياني مي كند. براي نمونه مهي توان نوع و مقدار عنصرهاي سازنده برخي سیاره هاي سامانه خورشیدي را بررسي و با عنصرهاي سازنده خورشید مقايسه كرد تا درك بهتري از چگونگي تشكیل عنصرها پیدا كرد.

نویسنده : علیرضا زارع
حجم : 11.38 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ا ابوالفضل اشرفی
17 آذر 1398
م محمد
02 آذر 1398
س سارینا
10 تیر 1398
م مهران تیموری
18 خرداد 1398
ع علی
08 بهمن 1397
و وانهدا
23 آذر 1398
N N
05 بهمن 1397
N N
30 دی 1397
N N
27 دی 1397
N N
27 دی 1397
N N
20 دی 1397
س ستاره
22 آذر 1397
N N
17 آبان 1397
N N
01 آبان 1397
N N
22 مهر 1397
N N
19 مهر 1397
N N
19 مهر 1397
ا اااااا
03 مهر 1398
N N
16 مهر 1397
N N
16 مهر 1397
N N
11 مهر 1397
N N
13 تیر 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی