دانلود کتاب دین وزندگی یازدهم انسانی 97-98

در ادامه مطلب می توانید دانلود کتاب دین وزندگی یازدهم انسانی را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

در این بخش کتاب دین وزندگی یازدهم انسانی در سال تحصیلی 97 - 98 چاپ شده است جهت دانلود در این پست قرار میگیرد . کتاب دین وزندگی یازدهم انسانی شامل تمام فصل های کتاب درسی دین وزندگی پایه یازدهم نظام جدید رشته ی انسانی می باشد . در ادامه بخش هایی از کتاب دین وزندگی یازدهم را میتوانید مطالعه کنید و فایل کامل این کتاب را در بخش دانلود همین پست دریافت کنید

       

عوامل ختم نبوت

از آنجا که خداوند پیامبران را می فرستد، و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان تشخیص می دهد تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست زیرا اوست که دقیقا میداند عوامل ختم نبوت فراهم شده یا نه .مثلا یکی از عوامل بی نیازی ازآمدن پیامبر جدید حفظ کتاب اسمانی از تحریف وجود آن در میان مردم است اما تشخیص اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می رسند که می توانند کتاب آسمانی خودرا حفظ کنند در توانایی انسان نیست وفقط خدا وند از چنین علمی برخوردار است بنابراین با توجه به اعلام ختم نبوت د رزمان حضرت محمد (ص)  درمی یابیم که عوامل بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است برخی ازاین عوامل عبارت اند از :


دانلود کتاب دین وزندگی یازدهم انسانی 97-981- آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی: پایین بودن سطح درک انسان ها وعدم توانایی انان د رگرفتن برنامه کامل زندگی ا زعوامل تجدید نبوت ها بود در عصر نزول قرآن با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند اما آمادگی فکر وفرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامهزندگی را دریافت وحفظ کند وبه کمک ان پاسخ نیازهای فردی واجتماعی خود را به دست آورد به همبن جهت می بینیم که با ورود اسلام به سرزمین های دیگری مانند ایران عراق مصر وشام نهضت علمی وفرهنگی بزرگی آغاز شد ودانشمندان وعالمان فراوانی ظهور کردند در واقع انسان ها وارد دوره ای شده بودند که می توانستند با تفکر در برنامه ترسال شده ازسوی خدا نیازهای هدایتی خود را درطول زمان های مختلف پاسخ دهند ودر هردوره ای به معارف جدیدتر وعمیق تر ی دست یابد

مطالب مرتبط

2- حفظ قرآن کریم از تحریف : با تلاش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر اکرم (ص) در جمع آوری و حفظ قرآن داشت، این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید. به همین جهت این کتاب نیازی به «تصحیح» ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند

3-وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص): تعیین امام معصوم ازطرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر به جزدریافت وحی ادامه یابد وجامعه کمبودی از جهت رهبری هدایت نداشته باشد

4- پویایی و روزآمد بودن دین اسلام: دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به همه سوال ها ونیاز های انسان ها د رهمه مکان ها وزمان ها پاسخ دهد دین اسلام ویژگی هایی دارد که می تواند پاسخگوی نیاز های بشر دردوره های مختلف باشد

  

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : NaN مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی