دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سال تحصیلی 96-97

در ادامه مطلب می توانید کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سال تحصیلی 96-97 را دریافت کنید.

توضیحات کتاب جغرافیا یازدهم انسانی

پست دانلود کتاب های درسی این بخش شامل دانلود کتاب درسی جغرافیا یازدهم رشته ی انسانی می باشد. کتاب جغرافیا یازدهم انسانی چاپ سال 96 - 97 می باشد و شامل تمام فصل های کتاب درسی جغرافیا یازدهم رشته ی انسانی می باشد.

در ادامه بخش هایی از کتاب جغرافیا یازدهم انسانی می باشد که فایل کامل کتاب جغرافیا یازدهم را در بخش دانلود دریافت نمایید.معنا و مفهوم ناحیـه

ناحیه

دانستید که هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد. همچنین میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که آن مکان را از سایر مکان ها متفاوت می سازد. یکی ازکارهای جغرافی دانان، مطالعه ی شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.


دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سال تحصیلی 96-97


مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان نواحی هستند. ناحیه یکی از مفاهیم اصلی در دانش جغرافیاست. برای ناحیه تاکنون تعاریف متعددی ارائه شده است. در اینجا به یکی از این تعریف ها اشاره می کنیم.

مطالب مرتبط

ناحیه، بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی )طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.

از این تعریف می توان نتیجه گرفت :

1- ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است (وحدت یابی).

2- جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آنها تفاوت دارد.


ناحیه بندی

جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی ــ که در آنها پدیده ها با هم همگونی و وحدت دارند ــ تقسیم کرده و سپس مورد مطالعه قرار داده اند. این تقسیم بندی ها برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات درباره ی این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.

وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع ناحیه‌بندی کرده ایم.


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : NaN مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی