دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم انسانی نمونه سوالات نگارش نوبت دوم جمع آوری شده است

نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم انسانی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم انسانی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه اول ) :

حل نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم قبل از حضور در جلسه امتحان برای تمامی دانش آموزان ضروری می باشد .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه سوم ) :

بازشناسی

1 -اگر نمودار زیر طرح اولیه ی متن برای گسترش محتوای زمان و مکان به کار برودکدام مورد صحیح در جای خودبه کار نرفته است، دورقسمت های    نادرست غ خط بکشید ؟

عنوان نوشته         آغازی جذاب با نگاه کلی به موضوع باران    ( ص         غ )

بند مقدمه              باران                                                   (ص         غ )

 بند بدنه        توصیف لحظات بارش باران                          ( ص          غ)

                  جمع بندی موضوع باران                               ( ص          غ) 

                         زنده شدن خاطرات                                (ص           غ)

نتیجه گیری

۲-متن زیر را بخوانید و سپس جاهای خالی را در جدول پر کنید.شهر مصر بر کنار نیل نهاده است به درازی وبسیاری کوشک ها و منظره ها چنان است که اگر خواهند آب بهریسمان از نیل بردارند اما آب شهر همه ی سقایان آورند از نیل، بعضی به شتر و بعضی به دوش .وسبوها دیدمکه هریک سی من آب گرفتی .یکی مرا حکایت کرد که زنی است که پنج هزار از آن سبو دارد

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه چهارم) :

1-زاویه ي دید عبارت زیر را بنویسید .

« کم کم شهري سپید پوش به استقبالمان می آید و چقدر دوست دارم « بقیع » را ببینم و چقدر دلم میخواهد این شهر بغل کنم ... دل ها بی قرار است و لحظه وصال نزدیک ...

2-حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آموخته هاي خود حدود جهار سطر حکایت گردانی کنید .« گویند عابدي ده کیلو غذا خورد و تا سحر ختم قرآن در نماز خواند صاحب دلی بشنید گفت : اگر نصف نان میخورد و می خوابید مقامش نزد خدا برتر بود»

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه پنجم) :

1-هریک ازنوشته های زیر را با استفاده ازکدام عنصر گسترش یا فته است ؟

مطالب مرتبط

الف)درمیان جمع بشاش وگشاده رو بود هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد درسلام کردن به همه حتی بردگان وکودکان پیشدستی می کرد اغلب دوزانو می نشست وپای خود را جلوی هیچ کس دراز نمی کرد سخن همنشین خود را قطع نمی کرد پیش ازحد لزوم سخن نمی گفت ارام وشمرده سخن می گفت وهیچ زبانش را به ناسزا الوده نمی ساخت 

ب)یادم می آید که بعد ازیک روز پاییز بود آفتاب رنگ رفته وزردی طالع بود برگ درختان مثل سربازان تیرخورده تک تک می افتادند من که تا ان روز ازدرخت ها جز انبوهی برگ درهم رفته رفته چیزی نمی دیدم ناگهان برگ ها را جدا جدا  دیدم کم که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست وصاف می دیدم وآجرها مخلوط باهم به چشمم می خورد درقرمزی آفتاب آجرها را تک دیدم وفاصله انها را تشخیص دادم 

2- طرح نوشته ساختار درونی زیر را بررسی کنید وایراد آن را مشخص کنید 

نسیم نرم وسبک دعای باران را ازدست های آنان به آسمان می برد خداوند دعا را می شنود ومهربانانه باران زیبا را به سویشان روانه می کند 

بوی خاک باران خورده وچمن تازه درهوا پخش  می شود دست وروی دشت شسته می وشد وزیبایی های آن دوچندانخ می گردد.

نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم
نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم انسانی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی