دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم انسانی نمونه سوالات فلسفه نوبت دوم جمع آوری شده است

نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم انسانی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم انسانی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال1- درستي يا نادرستي جمله هاي زير را مشخص کنيد.

1-  فيثاغورث اولين کسي بود که خود را فيلوسوفوس خواند.

2-  اصل «قابل شناخت بودن طبيعت» از مباني فلسفي علوم طبيعي است.

3-  در مکتب مارکسيسم حکومت و اقتدار تنها از آن خداوند است.

4-  فيلسوف مي کوشد تا از ظاهر پديده ها فراتر رود و آنچه در بن و باطن آنهاست، بشناسد.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

1- روش سوفسطائیان هیچ تاثیری بر تاریخ فلسفه نداشته است.

2- سقراط می گفت من مرگ را به آن زندگی که با زاری و طلب ترحم، همراه باشد، ترجیح می دهم.

3- از نظر ارسطو «صورت» همان «طبیعت» است آن گاه که آن را به عنوان مبدا حرکت و سکون در یک شی درنظر بگیریم.

4- اپیکوریان هم مانند رواقیون به سیاست و زندگی اجتماعی اهمیت می دادند.


سوال2- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

5- اصل .......... نزد همه ی دانشمندان اصلی پذیرفته شده است و همه ی قوانین علمی بر پایه ی آن بنا شده اند.

6- از دیدگاه افلاطون یکی از مسائلی که ذهن انسان را همواره به خود مشغول داشته است، مسئله ی .......... و معرفت است.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم) :

1-تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.

 الف)نمی دانم سوفسطائیان آوای خویشتن شناسی است 

ب)افلاطون معتقد است روح قبل ازتعلق به بدن درجهان مثل است ومشغول مشاهده حقایق آن جهان است 

ج)ازنظر افلاطون مرجع حقیقی تمام تصورات کلی را باید درعالم طبیعت سراغ گرفت 

د)تمایز میان صورت وماده به ما کمک زیادی درشناخت اشیاء می کند 

و)به نظر ارسطو برترین مرتبه تعقل اندیشیدن درباره خداوند است وسعادت نهایی مبدا هستی است 

ه)فلسفه رواقی به دوگانگی روح وبدن نیزاعتقاد داشتند 

ی)ایپکوریان بر خلاف رواقیون به سیاست وزندگی اجتماعی اشتیاقی نداشتند 

2-جاهاي خايل را با استفاده از کلمات مناسب كامل كنيد.

الف)به اعتقاد سقراط گریز از.....دشوار نیست گریز از .....دشوار است 

ب)مثل گوهرهای اصیل و....هستند که موجودات این جهان همگی .....آنها محسوب می شوند 

ج)نوع سوم ازخوشبختی که ارسطو آن را ....نوع می داند زندگی همراه با ....است 

د)اپیکوربهترین لذات ......واتصال اندیشه با مفاهیم ..... می دانست وتنها این لذت را پایدار وقابل اعتماد می دانست 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه چهارم) :

1-درستی ونادرستی عبارات را مشخص کنید 

الف)زنون تمام فلسفه خود را برادراک حسی مسقر کرد 

ب)تمایلات نفسانی 

دلایل هرانتخاب وپرهیزی درمکتب اپیکور است 

پ)افلاطون شناخت ومعرفت را به چهار رکن اساسی قرارداد وبه توجیه عقلانی ان پرداخت 

ث)علوم مختلف اشیاء را ازجهت جه چیز بودن آنها بررسی می کنند 

ت)نان نسبت به خمیر وچوب به صندلی هردو ترتیب حکایت ازشدن وبودن دارند 

ج)ماده وصورت هیچ گاه ازهم جدا نیستند اما ماده عوض می شود 

2-سوالات کامل کردنی 

الف)مقیاس حقیقت ازنظر سوفیست ....است 

ب)بیشترین تلاش فلسفی بعد ارسطو معطوف به این بود که بهترین ......برای انسان کدام است 

پ)ویژگی دوم معرفت حقیقی یعنی .....که درجهان ........تامین نمی شود 

ت)ارسطو برترین نوع خوشبختی را ......وسعادت نهایی را درشناخت ...... می داند 

ج)در.........مصادیق رابطه علی ومعلولی بررسی می شود نه خود اصل علیت 

مطالب مرتبط

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه پنجم) :

1.جملات صحیح زیر را باعلامت  ص وجملات نادرست را با علامت غ مشخص کنید 

1.1.نمی دانم سوفسطائیان آوای خودشناسی است 

1.2ارسطو وظیفه فیلسوف را تعیین جهان هستی ازافق علل اربعه می داند 

1.3ازنظر افلاطون مرجع همه تصورات کلی را باید درعالم طبیعت جستجو کرد 

1.4.ازمیان مکاتب فلسفی پساارسطویی فلسفه رواقی با ندیشه های افلاطون بسیار موافق وهم جهت بود 

1.5.اقلاطون شناخت حسی را امری بی ارزش وفاقد اعتبار تلفی می کرد 

1.6.ازجمله اثار ارسطو که درا« به تشریح مساله شناخت پرداخته است می توان به رساله تئتتوس اشاره کرد 

1.7. ازآنجایی که سقراط جز حقیقت نمی گفت به سادگی سخن می گفت 

1.8.فلسفه سقراط را باید درزندگی او جستجو کرد 

1.9.سقراط گام اول درراه کسب شناخت ومعرفت را خداشناسی می دانست 

1.10.رساله درباره خدایان اثر گرگیاس است که به دلیل نگارش ان وی درآتن محاکمه وبه مرگ محکوم شد 

1.11.مساله وجود وماهیت ازجمله مسائلی است که درفلسفه  روان شناسی است 

1.12.نظریات دانشمند علوم انسانی بسته به این که چه نظری درباره ی انسان داشته باشند متفاوت می گردد 

2-جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید 

1.1ارسطو علت فاعلی درونی را ............شی می نامد که مبدا حرکت وسکون هایی است که برای ان علت بیرونی نیافته 

2.2.مهمترین مصداق فلسفه ...... است 

2.3.گشتالت درزبان آلمانی به معنای .........است 

نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم انسانی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی