دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم + پاسخنامه تشریحی

در این مطلب مجموعه نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم تجربی در نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم

در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخنامه تشریحی (خرداد98) را گردآوری کرده‌ایم که می‌توانید به صورت کاملا رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.  قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید، همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده کنید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. نظرات و پیشنهادات شما ما را در افزایش کیفیت مطالب سایت و نمونه سوالات جمع‌آوری شده یاری خواهد کرد. نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 برای دانلود نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت اول و نوبت دوم به صورت هم‌زمان و با جواب تشریحی می‌توانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید.

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب (نمونه اول)

3.مفاهیم زیر را تعریف کنید.

آ) جرم مولی

ب) واکنش برگشت پذیر

پ) قانون هنری

4-نام موارد a و b فرمول شیمیایی مورد c  را بنویسید.

AlCl3(a

SF6(b

c)کروم(III)  فسفات

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.02 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه دوم):

نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب(نمونه دوم )

3-در هر مورد علت را توضیح دهید.

آ) نمی توان مقادیر زیادی از عنصر تکنسیم (99TC) را تهیه  و برای مدت طولانی نگهداری کرد.

ب) دانشمندان مقیاس جرم نسبی را برای تعیین جرم اتم ها به کار می برند.

ج) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا کاهش می یابد.

د) اوزون در استراتوسفر، نقش مفید و محافظتی آشکاری دارد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم):

 نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه سوم):

4- به پرسش های زیر درباره عنصر 33Y پاسخ دهید.

آ) آرایش الکترونی فشرده این عنصر را بنویسید.

ب) شماره دوره و گروه آن را تعیین کنید.

پ) این عنصر چند الکترون ظرفیتی دارد.

ت) در اتم این عنصر چند الکترون با اعداد کوانتومی n=3  و l=2  وجود دارد.

ث) نماد شیمیایی یون پایدار آن را نوشته و مشخص کنید به چه گاز نجیبی می رسد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.43 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه چهارم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه چهارم):

2-جاهای خالی را با موارد مناسب درون کادر تکمیل کنید.

« نوشتاری-ppm-آنیون-درصد جرمی-نمادی-کاتیون»

آ) به یون های مثبت ------ و به یون های منفی ------- می گویند.

ب) در معادله ------ برخلاف معادله ------ حالت فیزیکی واتکنش دهنده و فرآورده نیز نوشته می شود.

پ) بر ای محلول های خیلی رقیق به جای ------ از ------ استفاده می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه پنجم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

1-با انتخاب واژه مناسب کامل کنید.

الف) پس از (O2/H2) هلیم فراوانترین عنصر گازی است و گاز (Ar/Ra) یکی از فراوانترین مواد پرتوزا است که در زندگی ما یافت می شود.

ب) اتم بذانگیخته (ناپایدار/پایدار) است و برای آرایش الکترونی خود انرژی دریافت کرده را به صورت نور با طول موج (معین/نامعین) نشر می کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.6 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم(نمونه ششم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب(نمونه ششم):

2-برای هرموردعبارت صحیح داخل کمانک (پرانتز) را انتخاب کنید.

آ) هرچه الکترون مقدارانرژی --------- (کمتری – بیشتری) جذب کند، طول موج نورنشری هنگام بازگشت آن ، بلندترخواهدبود.

ب) دربرای شناسایی کاتیون+Ba2 ازآنیون ---------- (سولفات – فسفات ) می توان استفاده کرد.

پ) گاز-------- (هلیم – نیتروژن ) رامی توان افزون برهوای مایع ، ازتقطیرجزء به جزء گازطبیعی نیزبدست آورد .

ت) با افزایش مقدار-------- (کربن دی اکسید – کربن مونوکسید) درآب مرجانها ازبین می روند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب(نمونه هفتم):

مطالب مرتبط

2-عبارت های نادرست را با بیان علت نادرستی مشخص کنید.

آ) تکنسیم نخستین عنصری بود که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.
ب) واکنش پذیری فلز آلومینیم از آهن کمتر و مقاومت آن در برابر خوردگی بیشتر است.
ت) حلال بخشی از محلول است که جرم بیشتری دارد و حل شونده در آن حل می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.84 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم(نمونه هشتم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب(نمونه هشتم):

5-با توجه به واکنش زیر به سوالات پاسخ دهید.

آ) جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید.

                                                                                                                                     N2+ .....H2_______   .....  NH3

ب) برای تولید 3200 لیتر آمونیاک( NH3 ) در شرایط STP به چند گرم گاز نیتروژن نیاز است.

(1=H و N=14 گرم بر مول)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب(نمونه نهم):

9-با توجه به دگر شکل(آلوتروپ) های اکسیژن به پرسش های زیر پاسخ دهید:

آ) آرایش الکترون نقطه ای هر یک را رسم کنید .
ب)کدامیک از این گازها خاصیت گندزدایی دارد؟
پ) توضیح دهید آیا اختلاف رفتار این دو ماده را می توان به این موضوع نسبت داد که:" ساختار هر ماده، تعیین کنندۀ خواص و رفتار آن است"

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم(نمونه دهم):

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم به همراه جواب(نمونه دهم):

7- مدل الکترون نقطهای (ساختار لوئیس) ترکیبات زیر را رسم کنید.                             

     COCl2  

       2-SO4  

8- آ. واکنش (1) را نوشته و موازنه کنید .

     ب. واکنش (2 ) را موازنه کنید.                  

SO2 + O2 → SO3      ( 2

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه اول)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه سوم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه چهارم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم (نمونه ششم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم (نمونه هشتم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم (نمونه نهم)
نمونه سوالات شیمی دهم تجربی نوبت دوم (نمونه دهم)

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی