دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات زیست شناسی دهم تجربی نوبت اول + پاسخنامه تشریحی

در این مطلب، مجموعه‌ای از نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول (دی ماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول

در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخنامه تشریحی (دی98) را گردآوری کرده‌ایم که می‌توانید به صورت کاملا رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.  قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید، همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. نظرات و پیشنهادات شما ما را در افزایش کیفیت مطالب سایت و نمونه سوالات جمع‌آوری شده یاری خواهد کرد. نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 برای دانلود نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول نوبت اول و نوبت دوم به صورت هم‌زمان و با جواب تشریحی می‌توانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید.

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول):

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول به همراه جواب (نمونه اول)

جاهای خالی رادرجمله های زیرباکلمات پرکنید 

الف-مجموعه افراد یک گونه ......رابه وجود می اورند 

ب-عامل پیش برنده اسمز ....است 

ج-گوارش چربی ها بیشتر دراثر فعالیت ........صورت می گیرد 

د-بزرگترین بخش معده نشخواراکنندگان .....نام دارد 

و-مرکزتنفس در.....می تواند مدت زمان راتنظیم کند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.82 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه دوم):

نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول (نمونه دوم )

.درستی یا نادرستی هریک ازعبارت های زیررابدون ذکر دلیل مقابل آن مشخص کنید

دربیماری سلیاک چین های حلقوی روده تخریب می شوند وریز پرزها ازبین می روند 

گوارش دربی مهرگانی مانند پارمسی درکیسه منشعبی به نام حفره گوارشی انجام می شود

مخاط مژکداربعد ازپوست نازک بینی آغاز می شود وفقط درسراسر مجاری هادی  ادامه پیدا می کند 

هوای مرده بخشی ازهوای دمی است که دربخش هادی دستگاه تنفش می ماند وبه بخش مبادله ای نمی رسد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.14 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه سوم):

 نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه سوم):

2-جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید. 

الف- در سلسله مراتب حیات .............جایگاه خاصی دارد زیرا ویژگی های حیات را نشان می دهد.

ب- در پی تشکیل کریچه غذایی، در نهایت مواد گوارش نیافته تشکیل .....................را می دهد.

ج- تاثیر اعصاب پاد هم حس باعث ...................ترشح بزاق و ..................حرکات روده می شود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.34 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه چهارم):

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه چهارم):

ب-جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید 

1-تشکیل اولین گل دریک گیاه نمونه ای از .....است 

2-جاندارای که ژن افراد گونه ای دیگر رادرخوددارد ....نامیده می شود 

3-فراوان ترین ملکول غشا یاخته .........است 

4-درملخ محل اصلی جذب مواد ........است 

5-اکسیزن برای ورود ازحبابک به خون درون مویرگ از....لایه یاخته عبور می کند 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.93 مگابایت
منبع : همکلاسی

مطالب مرتبط

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه پنجم):

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

1-کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست است؟لطفاً بدون ذکر دلیل فقط با نوشتن

عبارت(درست – نادرست) پاسخ دهید

د-تنفس یاخته ای، به انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز گویند که باید ابتدا به انرژی نهفته در ATP
تبدیل شود.

ه- ابتدای مسیر ورود هوا در بینی، از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن، مانعی در برابر
ورود ناخالصی های هوا ایجاد می کند.

و- خونی که از درون قلب عبور می کند، نمی تواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند.
به همین دلیل ماهیچۀ قلب با رگ های ویژه ای به نام سرخرگ اکلیلی که از سرخرگ ششی انشعاب

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه ششم):

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه ششم):

سوال 2- روش های عبور هریک ازموارد زیر ازغشا یاخته را بنویسید .

الف)خروج گلوکز ازیاخته های روده

ب)خروج ذره های بزرگ از یاخته

سوال 3- هریک ازبافت های زیر درکدامیک ازقسمت بدن دیده می شود ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.07 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه هفتم):

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه هفتم):

سوال 2- جاهای خالی را پرکنید:

الف)میزان خدمات هربوم سازگاران به میزان ......... آن بستگی دارد .

ب)درهنگام بلع راه بینی توسط .............. بسته می شود .

ج)حفره گوارشی دربی مهرگانی مانند ............. وجود دارد.

د)انشعاباتی ازنایژه که غضروف ندارد ................ نامیده می شود.

د)درحبابک ها گروهی سلول های بنام ................ نقش دفاع را بر عهده دارند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول 
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه اول)
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه دوم)
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه سوم)
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه چهارم)
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول همراه با جواب(نمونه پنجم)
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول(نمونه ششم)
نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول (نمونه هفتم)

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی