دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم جمع آوری شده است

نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال دوم دبستان به صفحه دانلود نمونه سوالات دوم دبستان مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول ) :

سوال 1- الگوی عددی زیر را ادامه دهید.

2, 6, 10, ………., ………., ………., ……...

هشتصد و یک، .....................، هشتصد و سه،..............

سوال 2- با رقم های 3، 9، 8 تا می توانید عددهای سه رقمی بنویسید.


سوال 3- حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

8+10+ 30+ 5+ 5 =                                               70- 20=            500+ 300=


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم  (نمونه دوم ) :

1-گل زیبای من ، عددی را که شکل نشان می دهد درجدول و جاهای خالی بگذار و بخوان و بنویس.

2-با رقم های 5 و 7 برای یکان و 3 و 4 برای دهگان ، تاجایی که می توانی عدد دورقمی بساز.

3-حاصل جمع هارا به دست بیاور.

......=40+5+510+5+5

.... = 5+5+20+30

.....= 3+4+10+20+5+5

..... =10+5+20+5+3

4-مسئله های زیر را از هرراهی که می توانی ، حل کن. 

۸ دانش آموز در کلاس بودند.6 دانش آموز دیگر به کلاس آمدند ولی 3 نفر از کلاس رفتند.حالا چند نفر در کلاس هستند؟

علی 23 تا کتاب دارد.12 تا از آنها داستان و بقیه علمی است.چند کتاب علمی دارد؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم  (نمونه سوم ) :

1-در شمارش 4 تا 4 تا ،دومین عدد بعد از 12 کدام عدداست ؟
8                  20                  18                     16    

2-بارقم ها(3 و 7و0 چندعدد دورقمی می توان نوشت ؟
 6عدد             ۴ عدد         2  عدد              8 عدد


3-مقایسه کنید وعلامت  < = > بگذارید. (راهنمایی : می توانید ابتدا  قسمت هاي مساوي را از هر طرف حذف کنید)

        100+8+100+10+200+20+100        ........            20+50+50+200+100+20+30+7

4- عددي هستم سه رقمی که رقم یکانم 2و رقم صدگانم 6 بوده ورقم دهگانم حاصل جمع رقم هاي یکان و صدگانم است، با توجه به ویژگی هایی که دارم درجاهاي خالی راپرکنید.
مرابه رقم بنویسید       .................................                    مرابا حروف بنویسید............

بخشی از مطااب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم  (نمونه چهارم ) :


1-جاهای خالی را کامل کن.

2-حاصل جمع های زیر را بدست بیاور.
.......=8+10+30+5+5
.......=20+15+30+5+15

3-در جای خالی عدد مناسب بنویس.
الف ) 52 به چه عددی نزدیک تر است ؟40 یا 50؟.......
ب)  99  به چه عددی نزدیک تر است ؟ 70یا 80؟.......

مطالب مرتبط

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم  (نمونه پنجم) :

1-با رقم و حروف بنویس:

2- برای عدد 243 شکل بکش و جای خالی را پرکن . 

3-تفاوت ها و شباهت های دو شکل را بنویس. 

تفاوت :......................

شباهت: .......................

4-اگر هر آدمک نماد 50 نفر باشد ، ابن شهر چند نفر جمعیت دارد ؟

نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات دوم دبستان (تمامی دروس) هم اقدام کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی