دانلود جزوه فصل نهم زمین شناسی سوم تجربی

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود جزوه فصل نهم زمین شناسی سوم تجربی اقدام کنید

توضیحات دانلود جزوه فصل نهم زمین شناسی سال سوم تجربی

جزوه ای که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید. جزوه زمین شناسی فصل نهم سال سوم تجربی میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود جزوه فصل نهم زمین شناسی سوم تجربی عبارتند از:

تغییردر بافت :

سنگ های دگرگون شده ازتغییر سنگ های اذرین –رسوبی دگرگون حاصل می شوند به طوری که بافت سنگ های قدیمی تغییر کرده وازنظر شکل دانه ها –اندازه دانه ها ورابطه ی مجاوردستخوش تغییرات اساسی می شوند

اقیانوس ها :

اقیانوس ها  نیز موادی رسوبی خودرا درمناطق مختلف بستر خود ته نشین می کنند منشا موادی که وارد اقیانوس ها می شوند ممکن است ازقاره ها حمل شده باشند ویا اب دریا به صورت مواد شیمیایی دران ها تشکیل دهد ویا توسط جانداران که دردریا زندگی می کنند وبقایای پوسته وصدف بدن آن ها  باشد وبه هم چنین از خاکستر های اتش فشان وغبارهای شهاب سنگ ها باشد

دانلود جزوه فصل نهم زمین شناسی سوم تجربی


مهم ترین رسوبات دریایی واقیانوس ها را رسوبات پلاژیک می گویند که مربوط به اقیانوس ها ی باز است ودور از حاشیه قاره هاست

مهم ترین جانداران که رسوبات پلاژیک را تشکیل می دهند وازروزنداران وشعاعیان هستند هم چنین رسوبات اهکی به جا مانده ازمرجان ها(ردیف های آهکی ) نیز ازرسوبات اقیانوسی به شمار می روند

باد هم ذرات هم ذرات حمل شده را سرانجام به صورت رسوبات بادی دربیشتر مناطق بیابانی ته نشین کرده وایجاد تلماسه می نماید

 تلماسه ها شکل نامتقارن دارند واغلب ذرات آنها ازجنس کوارتز است وگرد شدگی وجورشدگی خوبی دارند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.34 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی