دانلود جزوه فصل اول زمین شناسی سوم تجربی

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود جزوه فصل اول زمین شناسی سوم تجربی اقدام کنید

توضیحات دانلود جزوه فصل اول زمین شناسی سوم تجربی

جزوه ای که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید. جزوه فصل اول زمین شناسی سال سوم تجربی میباشدکه میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود جزوه فصل اول زمین شناسی سوم تجربی عبارتند از:

نقش فشار:

فشارنیز مانند گرما با افزایش عمیق زیاد می شود سنگ های درون زمین تحت تاثیر دونوع فشار قرار دارند :

1)فشارهمه جانبه (محصورکننده ) که ازتمام جهات به طور یکسان وارد می شوند

2)فشار جهت دار که بعضی جهات بیشتر ازجهات دیگر است

نتیجه عمل فشار همه جانبه بر سنگ ها موجب متراکم شدن جسم  کانی ها وتبلور کانی هایی با وزن حجمی زیادتر است ....

دانلود جزوه فصل اول زمین شناسی سوم تجربی


رسوب :

موادی که همراه اغلب رودها سرانجام به دریا می رسند ودرآن ته نشین می شوند رسوب می گویند

رسوبات  توسط عوامل مانند :آب –یخچال –باد روی هم ته نشین شده وبه صورت لایه به لایه درمی آیند وسرانجام به سنگ های رسوبی مبدل می شوند

در سنگ های رسوبی منابع نفت وگاز وزغال سنگ ومواد معدنی تشکیل می شوند واین سنگ ها تاریخچه گذشته زمین را به ما نشان می دهد واز این نظر اهمیت دارند

سنگ های رسوبی شیمیایی :

این سنگ ها ازتجمع بلورهای متصل به هم حاصل شده اند این سنگ ها یا مستقیما از محلول ها جدا شده ورسو ب کرده اند ویا توسط فعالت های زیستی گیاهان وجانوران به وجود می آیند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.34 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی