دانلود تست های فصل اول عربی یازدهم

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود تست های فصل اول عربی یازدهم اقدام کنید

توضیحات دانلود تست های فصل اول عربی یازدهم

تست هایی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید ،تست های فصل اول عربی یازدهم میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود تست های فصل اول عربی یازدهم عبارتند از:

سوال 1-اجب الاسئله عن المفردات الحوار

1-عین الصحیح لترجمه الکلمه التی تحتها خط :قل ربی اعلم بعد تهم ما یعلمهم الا قلیل

1)می دانم                         2)دانا                   3)دانست                  4)داناتر


دانلود تست های فصل اول عربی یازدهم

2)عین الصحیح لترجمه الکلمه التی تحتها خط :ان العمل اقدس ما فی حیاه الانسان

1)مقدس                          2)مقدس ترین             3) مقدس تر              4)پاک شد

3)عدواه العاقل خیرمن صداقه الجاهل عین الصحیح لترجمه الکلمه التی تحتها خط :

1)خوب                         2)خوب ترین              3)خوبی                    4)خوب تر

4)اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله عین الصحیح لترجمه الکلمه التی تحتها خط:

1)اکبر                          2)بزرگی                  3)بزرگ تر                 4)برزگترین

5)عین الصحیح لترجمه کلمه اثم فی آیه ان بعض الظن اثم

1)گمان                         2)تهمت                    3)گناه                       4)سرکشی

6)عین الانسب للفراغ  : .......اتهام شخص لشخص اخر بدون دلیل منطقی

1)التجسس                      2)الغیبه                   3)الخیر                        4)سوء الظن

7)عین الخطا لترجمه التراکیب التالیه :

1)یا ارحم الراحمین :ای مهربان مهربانان !                          2)یا علام الغیوب :ای بسیار دانای نهان ها !

3)یا غافر الخطایا :ای آمرزنده خطاها !                              4)یا ساتر کل معیوب :ای پوشاننده هرعیب داری!

8)عین الاصع والا دق فی الاجوبه للترجمه او المفهوم

قد یکون بین الناس احد هو احسن منا فعلینا ان نبتعد عن العجب

1)کسی از بین مردم، بهترین است، پس بر ماست که از خودپسندی دور شویم!

2) گاهی بین مردم، کسی میباشد که او بهتر از ماست، پس بر ماست که از خودپسندی دور شویم!

3) کسی بین مردم، بهتر از ما میباشد، پس باید خودمان را از خودپسندی دور کنیم!

4) گاهی بین مردم، کسی بهتر از ماست، پس باید خودپسندی از ما دور شود!

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.15 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ح حسین نجفی
ت تیم همکلاسی
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی