دانلود تست های فصل اول شیمی یازدهم

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود تست های فصل اول شیمی یازدهم اقدام کنید

توضیحات دانلود تست های فصل اول شیمی یازدهم

تست هایی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید ، تست های فصل اول شیمی یازدهم میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود تست های فصل اول شیمی یازدهم عبارتند از:

سوال 1- کدام عبارت نادرست است ؟

1)واژه پلیمر از واژه های یونایی polys بسیار meros پاره گرفته شده است

2)پلی اتن یک پلیمر ساختگی است که از واکنش پلیمری شدن مولکول های اتن به دست می آید

3)پلیمری شدن واکنشی است ک درآن مولوکول های کوچک دردما وفشار اتاق به یکدیگر متصل می شوند ومولکول های بزرگی را ایجاد می کنند

4)واکنش دهنده ها در واکنش پلیمری شدن می توانند منشا طبیعی داشته باشند یا از طلای سیاه استخراج شده است

دانلود تست های فصل اول شیمی یازدهم


سوال 2)چند مورد ازعبارت های زیر درست اند ؟

آ)بالابودن جرم مولی فرآورده واکنش پلیمری شدن بیانگر این موضوع است که شمار اتم سازنده هر مولکول بسیار زیاد است

ب)به واکنش دهنده ها در واکنش پلیمری شدن مونومر می گویند که خواص کاملا متفاوت با افراورده واکنش دارند

پ)تعیین تعداد دقیق مونومرهای شرکت کننده در یک واکنش پلیمری شدن امکان پذیر نیست ازاین رو نمی توان فرمول دقیقی برای پلیمر نوشت

ت)به مجموعه ای ازاتم ها که ساختار یک پلیمر تکرار می شود واحد تکرار شونده می گویند

1) 1                                2)2                         3)3                    4)4

5)کدام مطلب نادرست است ؟

1)نخ دندان از پلیمری به نام تفلون تهیه می شود                           

 2)تفلون جزو پلیمر هایی است که مولکول های ان فاقد اتم هیدروژن اند

3)مونومر تفلون دارای چهار پیوند اشتراکی کربن – هالوژن است

4)همانند پلی سیانو اتن مولکول های تفلون نیز از دو نوع عنصر تشکیل شده اند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 7.85 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ب بی شک
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی