دانلود آرشیو کامل و رایگان نمونه سوالات چهارم ابتدایی به همراه پاسخ تشریحی

در ادامه این مطلب میتوانید به آرشیو کامل نمونه سوالات چهارم تمام دروس با پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

شما میتوانید در این مقاله که آرشیوی از نمونه سوالات چهارم ابتدایی میباشد و شامل نمونه سوالاتی از درس های هدیه های آسمانی ، ریاضی ، فارسی ، علوم تجربی ،مطالعات اجتماعی  میباشد به راحتی به آرشیو کاملی از نمونه سوالات چهارم ابتدایی به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید ، این سوالات خود به دو بخش نمونه سوالات چهارم ابتدایی نوبت اول (دی ماه ) و نمونه سوالات چهارم ابتدایی نوبت دوم ( خرداد ماه ) تقسیم میشوند .

در ادامه امیدواریم که این آرشیو غنی از نمونه سوالات نیازهای شما دانش آموزان چهارم ابتدایی را به خوبی پوشش بدهد .

دانلود آرشیو کامل و رایگان نمونه سوالات چهارم ابتدایی به همراه پاسخ تشریحی

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدایدی از نمونه سوالات ریاضی چهارم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات ریاضی چهارم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه ریاضی چهارم ابتداییامتحانات خرداد ماه ریاضی چهارم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول )

نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات ریاضی چهارم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

***********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات علوم چهارم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات علوم چهارم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه علوم چهارم ابتداییامتحانات خرداد ماه علوم چهار ابتدایی
نمونه سوال امتحانی علوم چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی علوم چهارم ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول )

نمونه سوالات امتحانی علوم چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی علوم چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات علوم چهارم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

*******************************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات هدیه های آسمانی چهارم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات هدیه های آسمانی چهارم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه هدیه های آسمانی چهارم ابتداییامتحانات خرداد ماه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول )

نمونه سوالات امتحانی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوالات امتحانی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات هدیه های آسمانی چهارم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .
***********************************************

مطالب مرتبط

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه مطالعات اجتماعی چهارم ابتداییامتحانات خرداد ماه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .
**********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات فارسی چهارم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات فارسی چهارم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه فارسی چهارم ابتداییامتحانات خرداد ماه فارسی چهارم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی فارسی چهارم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

نمونه سوالات امتحانی فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی فارسی چهارم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات فارسی چهارم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

ح حسن علیزاده
09 بهمن 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی