جزوه قرآن نهم

دانلود جزوه قرآن نهم شامل خلاصه ای از قواعد قرآنی سه سال متوسطه اول

قرآن نهم در یازده درس تنظیم شده است که هر درس در دو جلسه بیان می گردد. در این درس درسنامه های قرآن نهم را در قالب جزوه قرآن نهم آورده ایم.

دانلود هر جزوه قرآن نهم در این صفحه به صورت کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای صورت می گیرد.

قبل از دانلود هر نمونه از جزوات ، به توضیحاتی که در خصوص هر جزوه قرآن نهم ارائه داده ایم ، توجه کنید. در این توضیحات از محتوای جزوه و نحوه نگارش آن گفته ایم. عکسی از جزوه و سپس بخشی از متن جزوه نیز قبل از لینک دانلود فایل قرار داده شده است.

جزوه قرآن نهم

امیدواریم در به روز رسانی های آینده بتوانیم جزوه قرآن نهم را به تفکیک هر درس نیز در این صفحه فراهم کنیم.

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جزوات این درس و به طور کلی هر آنچه در این درس نیاز دارید برای ما ارسال کنید. نظرات شما کمک قابل توجهی به ما خواهد بود تا محتوای این صفحه را بنا به نیاز شما بهبود بخشیم.

جزوه قرآن نهم 

جزوه قرآن نهم

جزوه قرآن نهم در این بخش توسط دبیر گرامی قرآن خانم زاهدی تنظیم شده است. در این جزوه خلاصه ای از قواعد قرآنی مجموع سه سال دوره اول متوسطه در قالب سه صفحه آورده شده است. در ادامه بخشی از این جزوه را مشاهده می کنید.

شرح قواعد

1- اﻟـ اﺳﻢ ﻟ اﺳﻢ ـ  ﻟـ ل اسم ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺮف ﻟـ ﺑﻪ اﺳﻤﻲ ﻛﻪ داراي اﻟـ اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد اﻟﻒ اول آن اﺳﻢ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد.

مثال : ل+العالم ---->  للعالم

2- اﻟﻲ + ﺿﻤﻴﺮ   اﻟﻴ ﺿﻤﻴﺮ ـ    ﻋﻠﻲ +ﺿﻤﻴﺮ  ﻋﻠ

ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻲ  و ﻋﻠﻲ ﻛﻪ در آﺧر ﺻﺪاي ﻛﺸﻴﺪه آ ( ی) دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺣﺮﻛﺘﺸﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده وﺑﻪ ﻓﺘﺤﻪ   ( َ ) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

مثال : الی +کم =الیکم  - علی +کم =علیکم

3- لـِ (برای) +ضمیر =لَ ضمیر

مثال :لـِ+کَ = لَکَ

4- ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﺿﻤﻴﺮ( ی )ﻛﺴﺮه ﻣﻲ آﻳﺪ که (ﻣﻦ) معنی ﺷﻮد .

 ﺗﺬﻛﺮ : اﮔﺮ ﺿﻤﻴﺮ ( ی) ﺑﻪ آﺧﺮ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﻏﺎﻳﺐ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺧﺮﻓ ﻌﻞ ﺑﻪ( وا)  ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد لازم است بین آنها دوحرف (نِ) قرار بگیرد تا تلفظ بسهولت انجام گیرد.

مثال : ﻗﻮم >قومی (قوم من)   -   اﻃﻴﻌﻮن >اطیعوا +نِ +ی >اطیعونی  (اطاعت کنید مرا)

5- لا +فعل مضارع = فعل مضارع منفی

اگر لا قبل ازفعل مضارع قراربگیرد وهیچ تغییری درآخر فعل بوجود نیاید فعل منفی خواهد بود.

مثال : لا +تعلم =لاتعلم (نه نیست +میدانی =نمی دانی)

6 -اسم مفرد مذکر +ین و   ون =اسم جمع مذکر

مثال : معلم +ین  =معلمین  -  معلم +    ون =معلمون

7-  اﺳﻢ مفرد ﻣﺆﻧﺚ  +ات = اﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ 

ﺗﺬﻛﺮ  :ﻣﻔﺮد ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ه ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد

مثال: معلمه +ات =معلمات

8- لـِ ( برای) هرگاه بعد ازفعل های  (قال وقالواو قل و یقولون و.....) بیابید درفارسی "به" معنا می شود نه "برای"

مثال : قال موسی لقومه  (گفت موسی به قومش) ............

برای دریافت کامل این جزوه از طریق لینک زیر اقدام کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی