جزوه عربی هشتم

دانلود جزوه عربی هشتم شامل شرح قواعد هر درس به صورت جداگانه

عربی در پایه هشتم  در قالب ده درس ارائه شده است و همچون عربی سال پیش کاملا فعالیت محور است.  ما در این صفحه کوشیده ایم تا درسنامه های عربی هشتم یا به عبارتی جزوات عربی هشتم را گرد آوری کنیم.

دانلود هر فایل جزوه عربی هشتم در این صفحه به رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای صورت می گیرد.

قبل از دانلود هر فایل از جزوه عربی هشتم توضیحاتی در خصوص آن جزوه ارائه داده ایم. با توجه به این توضیحات خواهید دانست هر جزوه به چه شکل نگاشته شده است و شامل چه مواردی است. همچنین قبل از دانلود هر جزوه عربی هشتم ، عکسی از آن جزوه و سپس بخشی از متن آن آورده شده است. 

جزوه عربی هشتم

امیدواریم در به روز رسانی های آینده بتوانیم جزوه عربی هشتم را به صورت درس به درس نیز بدین صفحه اضافه کنیم.

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جزوات ارائه شده در این صفحه برای ما ارسال کنید. نظرات شما در ارتقای مطالب این صفحه بسیار موثر خواهد بود.

جزوه عربی هشتم - نمونه اول

دانلود جزوه عربی هشتم

جزوه عربی هشتم نمونه اول تالیف دبیر عربی آقای شکور می باشد. این جزوه به صورت درس به درس ارائه شده و قواعد مربوط به هر درس را شرح داده است. در ادامه بخشی از متن درس اول این جزوه را مشاهده می کنید. لینک دانلود این جزوه عربی هشتم پس از متن زیر قابل مشاهده است.

قواعد عربی پایه هشتم

نحوه ساخت فعل مضارع (درس 2)

سوم شخص مفرد فعل ماضی (خرج) به اولش  ا ت ی ن اضافه می کنیم: اخرج   تخرج یخرج  نخرج

اول شخص مفرد :اذهب : می روم

دوم شخص مفرد :تذهب   تذهبین : می روی

ضمیر انا (من ): انت : انت تو

فعل مستقبل 

س +فعل مضارع  درترجمه فارسی قعل مستقبل آینده ازخواهم خواهی خواهد خواهیم خواهید  خواهند استفاده می کینم

سوف +فعل مضارع مثال  برای شخص مفرد فعل مستقبل  ساخرج خارج خواهم شد

سوف اخرج :خارج خواهم شد

*فعل وضمیر سوم شخص مفرد و اول شخص جمع:

سوم شخص مفرد : ** یذهب تذهب : می رود - اول شخص جمع : ** نذهب : می رویم

ضمیر هم هی او ** نحن ما

کاربرد دو گانه ( ما): ما   برای پرسش ؟

مثال: ماهذا؟ هذا کتابٌ .

 ما برای منفی کردن فعل ماضی                           

   ما ذ هب  : نرفت  

*کلمه پرسشی لِماذا؟ (برای چه ، چرا )                                                                             

* منفی کردن فعل مضارع

درجواب  لِماذا از  لِأن یا لِ استفاده می کنیم .  لِماذا ی سْجُدُ الله ؟ لِلشُّکر                                        

  لِماذا تنظرون إلی السّماء؟ لِأن نا ن بْحثُ عن الشّمس

لا + فعل مضارع = مضارع منفی    لا یذهب : نمی رود

*فعل وضمیر دوم شخص جمع

دوم شخص جمع  تذهبْان   : می روید   ،   تذهبانِ ( مثنی ) ** تذهبون   می روید .

هرگاه با  سوم شخص مفرد یا  سوم شخص جمع در زبان عربی  از ما سوال کنند با همان سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع جواب می دهیم .

**هرگاه با دوم شخص مفرد در زبان عربی ازما سوال کنند با اول شخص مفرد جواب می دهیم .

***هرگاه با دوم شخص جمع در زبان عربی از ما سوال کنند با اول شخص جمع جواب می دهیم .

برای دریافت کامل این جزوه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.74 مگابایت
منبع : گردآوری شده

جزوه عربی هشتم - نمونه دوم

دانلود جزوه عربی هشتم

نمونه دوم جزوه عربی هشتم قواعد ده درس را به طور کلی و به صورت خلاصه در بر دارد. در ادامه بخشی از این جزوه را مشاهده می کنید.   

درس دوم

الف) ماضی (گذشته)  ---------------------- ب) مضارع (حال و آینده )

انا ذَهَبــــتُ : من رفتم----------------------انا أَ ذهَب : من خواهم رفت

 انتَ  ذَهَبــــتَ   : تو رفتی (مذکر) --------- انتَ تَـــذَهب   : تو خواهی رفت (مذکر)  

انتِ ذَهَبــــتِ : تو رفتی (مونث)  ---------- انتِ تِــذهبــین : تو خواهی رفت(مونث)

درس سوم

فعل مستقبل:

 سَـــ   یا سوفَ    + فعل مضارع

 اَکتَبُ  سأکتُبَ یا  سوف اکتَ بُ

 جَعَلتُ  اَجعَلُ سأجعَلُ  یاسوف اَجعَلُ

درس چهارم

الف) ماضی (گذشته)                     ب) مضارع (حال و آینده

هوَ ذَهَبَ   : او رفت (مذکر)         هوَ یــذهَب: او می رود (مذکر)         

هیَ   ذَهَبــــت  : او رفت (مونث)  : هی تـذَهب  : او می رود (مونث)

 نحن   ذَهَبــــنا  : ما رفتیم         نحن نــذهبُ  : ما می رویم

منفی کردن فعل ماضی  : ما+ فعل ماضی             سمعتِ : ما سمعتِ

برای مشاهده ادامه این جزوه از طریق لینک زیر اقدام کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.61 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی