جزوه زبان نهم

دانلود رایگان جزوه زبان نهم همراه با بیان کامل نکات گرامری

زبان انگلیسی در دوره متوسطه اول با نام prospect ارائه شده است. زبان نهم به طور کلی شش درس را دربرمی گیرد و پس از هر دو درس بخشی با نام مرور آورده شده است. 

ما در این صفحه چندین جزوه زبان نهم را گردآوری کرده ایم. این جزوات شامل نکات گرامری زبان نهم می شوند.

دانلود هر جزوه زبان انگلیسی نهم به صورت کاملا رایگان انجام می شود.

قبل از دانلود هر نمونه از جزوات ، به توضیحاتی که در خصوص هر جزوه زبان نهم ارائه داده ایم ، توجه کنید. در این توضیحات از محتوای جزوه و نحوه نگارش آن گفته ایم. عکسی از جزوه و سپس بخشی از متن جزوه نیز قبل از لینک دانلود فایل قرار داده شده است.

جزوه زبان نهم

امیدواریم در به روز رسانی های آینده بتوانیم جزوه زبان نهم را به تفکیک هر درس نیز در این صفحه فراهم کنیم.

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جزوات این درس و به طور کلی هر آنچه در این درس نیاز دارید برای ما ارسال کنید. نظرات شما کمک قابل توجهی به ما خواهد بود تا محتوای این صفحه را بنا به نیاز شما بهبود بخشیم.

جزوه زبان نهم - نمونه اول

جزوه زبان انگلیسی نهم

در نمونه اول جزوه زبان نهم نکات گرامری مربوط به هر درس  شرح داده شده است. در این جزوه قواعد و نکات گرامر هر شش درس در دو صفحه و به صورتی خلاصه اما کابردی ذکر شده است. در ادامه بخشی از این جزوه را مشاهده می کنید.

درس اول

افعال  tobe درزبان انگلیسی شامل am-is-are هستند و بعد از فاعل یعنی کلمه دوم درجمله می آیند .این افعال به معنی هستن می باشند.

   I +  am     he,she+is

you, we,they+are

برای سوالی کردن جملات دارای to be فقط کافیست فعل tobe را به اول جمله بیاوریم.

you are  --------à Are you

برای منفی کردن جملات دارای افعال tobe فقط کافیست بعد ازافعال tobe کلمه not بیاوریم

You are not clever

مالکیت :

انسان  ali's new car

  غیرانسان   the door of class

درس دوم :

زمان حال استمراری :کاری که در همین لحظه و الان در حال انجام گرفتن باشد و قطع نگردد کلمه الان now  درآخر این جملات نشان دهنده استمرار فعل می باشد افعال درحالت استمراری همیشه باید ing داشته باشند به الگوی زیربرای ساختن این گونه ازجملات دقت کنید :

فاعل +am,is,are + فعل اصلی + ing ………(now)------->he is watching tv now

به یاد داشته باشیم چون این گونه جملات دارای افعال tobe می باشد مانند جملات درس اول با جابه جایی فعل وفاعل سوالی وبه کمک حرف not بعد ازفعل tobe منفی می شوند

درس سوم :

زمان حال ساده: کاری که از سرعادت و همیشه و هرروز انجام می گیرد .فعل اصلی یا کلمه دوم در جمله انجام دادن کاری را نشان می دهد .این فعل همیشه ساده است و تغییری نمی کند.

تذکر: فاعل سوم شخص مفرد که شامل he –she واسم مفرد می باشد برروی فعل تغییر ایجاد می کند وبه فعل اصلی s سوم شخص می دهد

S+فعل اصلی +اسم مفرد می باشد برروی فعل تغییر ایجاد می کند وفعل اصلی s سوم شخص می دهد

S+فعل اصلی +اسم مفرد –she-he=فاعل سوم شخص مفرد

فعل اصلی ساده   اسم جمع –they-we-you-I =فاعل معمولی

سوالی کردن =برای سوالی کردن زمان حال ساده درابتدای جمله برای فاعل های معمولی کلمه ی DO وبرای سوم شخص مفرد کلمه Does می گذ ریم

برای دریافت فایل کامل این جزوه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.56 مگابایت
منبع : گردآوری شده

جزوه زبان نهم - نمونه دوم

جزوه زبان نهم

نمونه دوم جزوه زبان نهم توسط علی مجیدی تهیه و تنظیم شده است. این جزوه نکات گرامری زبان نهم را به تفضیل شرح کرده و نکات مربوط به هر گرامر را نیز همراه با مثال بیان کرده است. در ادامه بخشی از متن این جزوه آورده شده است.

تعریف مفعول: کلمه ای است به صورت اسم یا ضمیر که بعد از فعل اصلی می آید و کاری یا عملی  بر روی آن انجام می گیرد. علی اکرم را در خیابان دید. ( علی فاعل و اکرم مفعول  جمله است. )

قید مکان: جایی که کاری در آن صورت می گیرد. School _ home _ park………..

قید زمان زمانی که کاری انجام می پذیرد  morning –afternoon –evening-now

نکته ی بسیار مهم: اگر فاعل یا ضمیرفاعلی سوم شخص مفرد باشد باید به آخر فعل اصلی پسوند s-یا es اضافه کنیم

He does home by taxi .

She cooks lunch evry day  

It runs fast

Zahra sleeps at home every afternoon

Ali lives in tehran

My sister studies english evry day

نکته مهم :یا es آخر فعل اصلی با s-یا es آخر اسم ازلحاظ معنی وکاربرد تفاوت دارد

s-یا es  آخر فعل اصلی معادل شناسه ی د درزبان فارسی است

علی به سختی کار می کند

Ali works hard

Mina practices persian Sundays

اما s –esآخر اسم معادل ها وان جمع درزبان فارسی است

Cats _ glasses _ busses _ boxes _ books _ trees

نکته: اگر فاعل یا ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد نباشد، فعل اصلی s-es نمی گیرد

They play football at school.        I eat breakfast every morning.

Sara and I  live in Boukan

نکته :s –es آخر اسم آن راازحالت مفرد به جمع تبدیل می کند

درحالی که اگر فعل اصلی s-es  بگیرد فاعل یا ضمیر فاعلی آن جمله سوم شخص است

طرز سوالی کردن ومنفی کردن جملاتی که دارای افعال اصلی هستند

اگر به جای افعال tobe   افعال اصلی داشته باشیم دیگر نمی توانیم مثل آن چه درباره ی این افعال گفتیم جملات را سوالی یا منفی کنیم دراین حالت باید ازdo-doesn’t  استفاده کنیم

نکته ی بسیار مهم: اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد برای سؤالی کردن آن جمله ازdose وبرای منفی کردن آن جمله ازDoesnt  استفاده می کنیم

نکته ی بسیار مهم: اگر ازdoes برای سوالی کردن یا ازdosent  برای منفی کردن جملات زمان حال ساده استفاده کنیم باید s-es را ازآخر فعل اصلی حذف کنیم....

فایل کامل این جزوه را از طریق لینک زیر دریافت کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.36 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی