جزوه جامع فارسی یازدهم

در ادامه مطلب می توانید جزوه جامع فارسی یازدهم را دریافت کنید.

درباره جزوه جامع فارسی یازدهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی جامع  فارسی یازدهم میباشد که ویژه دانش آموزان پایه یازدهم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی می باشد که تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد جزوه فارسی یازدهم و همینطور درسنامه میباشد. جزوه ادبیات یازدهم شامل درسنامه های کامل برای تمام درس های فارسی یازدهم می باشد 

برخی از قسمت های مطرح شده در جزوه جزوه جامع فارسی یازدهم به شرح زیر است :

معناشناسی

یكي از سطوح مطالعۀ زبان معناشناسی است .

معناشناسی چیست ؟

عبارت است از مطالعۀ علمي معنای واژهها، گروهها و جملهها برای پي بردن به مقصود اهل زبان و این كه چـرا  برخي از واژهها را با معنا ميدانند و ميپذیرند و چرا برخي را بيمعنا ميدانند و نمي پذیرند؟


جزوه جامع فارسی یازدهم

برخي از عناصر زباني دارای دو گونه معنا هستند:

معنای مستقيم

معنای غیر مستقیم

معنای مستقيم همان معنای روشن و مشخّص آن است.

 معنای غيرمستقيم از همنشيني با عناصر دیگر استنباط مي شود.

  آیا جملۀ «دیروز، لباس به شما ميآمد. »در زبان فارسي معيار كاربرد دارد؟ چرا ؟  

بله ؛ زیرا جملۀ آشنای معني داری است و معنای آن به رابطه ی همنشيني فعل با متمّم مربوط مي شود.

چگونه به معانی متفاوت واژه  ماه در دوجمله زیر می بریم ؟

الف) ماه روشن بود .                                                  ب) ماه طولاني بود.

درمثال «الف » با استفاده از رابطه همنشيني واژۀ روشن مي فهميم كه ماه آسمان است. در مثال« ب » ازواژه ی طولانی می فهمیم که منظورماه سال است .

حال با استفاده از رابطۀ همنشيني واژهها معنای متفاوت فعل برد را درجمله های زیر نشان می دهیم :

الف)دانشآموز مسابقه را برد.(برنده شد)     ب)دانشآموز برادرش را به پارك برد.(عمل بردن)

پ)دانشآموز از همه دل برد.(شيفته كرد)    ت)دانشآموز با زیاد كردن صدای تلویزیون سرم را برد.(آشفته كرد)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 24.85 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

‌.......
17 آبان 1398
ع علی
10 آبان 1398
. .....................................
27 مهر 1398
ج جابر
13 مهر 1398
. ......
06 مهر 1398
. ....
06 مهر 1398
م مهلا
02 شهریور 1398
ا ایرانی
02 مرداد 1398
ت تیم همکلاسی
09 مهر 1398
ن نیلا
25 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
28 خرداد 1398
i iDa
22 خرداد 1398
m monavar
24 اردیبهشت 1398
ش شیدا
14 فروردین 1398
k king
08 اسفند 1397
ک کامیار
01 بهمن 1397
ا امیر
23 دی 1397
م محمدرضا
23 دی 1397
N N
18 دی 1397
N N
17 دی 1397
N N
06 دی 1397
N N
15 آذر 1397
. ...
09 آذر 1397
ش ش
30 آبان 1397
N N
21 آبان 1397
N N
11 آبان 1397
م محمد
03 آبان 1397
N N
29 مهر 1397
- --
18 مهر 1397
N N
15 مهر 1397
N N
09 مهر 1397
N N
08 مهر 1397
N N
22 خرداد 1397
3 30lish
19 خرداد 1397
N N
02 خرداد 1397
N N
02 خرداد 1397
N N
28 اردیبهشت 1397
N N
27 اردیبهشت 1397
N N
09 اردیبهشت 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی