جزوه آرایه های ادبی کنکور سراسری ( استاد تاجیک )

بخش ارایه های ادبی به دلیل ارتباط با بخش قرابت معنایی یکی از قسمت های مهم برای مطالعه ادبیات به شمار می رود.

توضیحات جزوه آرایه های ادبی کنکور سراسری

جزوه آرایه ی ادبی کنکور سراسری کاری از استاد تاجیک جهت دانلود درا این پست قرار گرفت. در جزوه آرایه های ادبی ابتدا به دسته بندی مطالب آرایه های ادبی پرداخته شده است و سپس به بررسی و توضیح هر یک از آرایه های ادبی پرداخته شده است . در هر بخش مثال های متنوعی برای آشنایی ، درک و تسلط  بر انواع آرایه های ادبی وجود دارد که باعث می شود تفهیم مطالب به خوبی انجام بگیرد.

 درباره ی آرایه های ادبی کنکور سراسری

یکی از ساده ترین مطالب مبحث ادبیات در کنکور سراسری  بخش آرایه های ادبی میباشد .در سال های اخیر گزینه های تست های این بخش به گونه ای طراحی میشود که به روش حذف گزینه ، به راحتی میتوان از پس تست های آن بر آمد و درصد و نمره خود را در این درس بالا آورد.جهت آمادگی هرچه بیشتر تمام تست های آرایه سال های اخیر همه ی گروه های آزمایشی را کار کنید تا با چهار چوب طرح این سوالات در کنکور سراسری آشنا شوید.

برخی از دانش اموزان فکر میکنند به دلیل اینکه دو تست از بخش آرایه های ادبی در سوالات زبان و ادبیات فارسی مطرح می شود نیازی نیست که این بخش را مطالعه کرد اما این در حالی است که برای تسلط کامل بر قرابت معنایی کنکور و پاسخویی به تست های آن در برخی از مواقع لازم است که بر آرایه های ادبی نیز مسلط بود بنابراین لازم است که این بخش به طور کامل خوانده شود. همچنین لازم است که شیوه ی مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی برای کنکور را به طور کامل مطالعه نمایند. کنکوری های عزیز در هر سه رشته می توانند بهترین منابع برای مطالعه ادبیات در پست بهترین منابع کنکور 97 مطالعه نمایند.

آرایه های ادبی مورد سوال در کنکور سراسری

آرایه های ادبی به دو بخش فن بیان  و فن بدیع تقسیم می شود که  بخش فن بیان شامل  تشبیه ، استعاره ، مجاز ، تشخیص و کنایه  می باشد. بخش فن بدیع که بخش گسترده تری می باشد و به دو بخش لفظی و معنوی تقسیم بندی می شود. بخش لفظی شامل واج آرایی ، جناس ، سجع ، ( موازنه  ، ترصیع و تکرار – تصدیر – قلب که ویژه ی رشته ی انسانی است ) می باشد. بخش معنوی شامل مراعات النظیر ( تناسب ) ، تلمیح ( اشاره ) ، تضمین ، ایهام ، ایهام تناسب ( انسانی ) ، اغراق ( مبالغه ) ، اسلوب معادله ، حس آمیزی ، حسن تعلیل ، تضاد ( طباق ) ، تناقض ( پارادوکس – متناقض نما ) و لف و نشر ( انسانی ) می باشد.

نویسنده : حمید رضا تاجیک
حجم : 2.38 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

م محمدحسین
ب بچه ها چ جوری دانلود کنم
ت تیم همکلاسی
b bahar
ن نازنین زهرا
س سنارضایی
M Mahdi
M Mahdi
م ملیکا
N N
M Mehdi
م مائده
ج جعفر کاشانی
z zahra
N N
ا امیزحسین
T Tm
ن نسترن
ا امیر حسین
ب بهاران
ع علی
م محمد
h h
n n
N N
N N
N N
د دولت یاری رضا دانشجوی پرستاری
N N
N N
N N
M M.M.M
R Rotbe 1
n n
K Khosrobarati@yahoo.com
ا امیدرضا
N N
N N
N N
N N
ه همکلاسی
N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی