رشته هنر

داوطلبان میتوانند در صورت علاقه مندی در کنکور هنر شرکت کنند. دفترچه سوالات کنکور هنر مانند سایر دفترچه ها در دو بخش عمومی و تخصصی آماده میشود . سوالات بخش اختصاصی شامل درک عمومی هنر ، درک عمومی ریاضی و فیزیک ، ترسیم فنی ، خلاقیت تصویری و تجسمی ، خلاقیت نمایشی ، خلاقیت موسیقی ؛ خواص مواد است. بخش سوالات عمومی دفترچه کنکور هنر شامل چهار درس ادبیات و عربی و دینی و زبان می باشد

سوالات کنکور + پاسخ تشریحی رشته هنر