فیزیک (تجربی)

اهمیت داشتن منابع کمک درسی مناسب و مطمئن یکی از عوامل بسیار مهم موفقیت در کنکور است . تهیه ی جزوه های فیزیک دهم و جزوه های فیزیک یازدهم و پیش دانشگاهی که توانایی شما را به سطح قابل قبولی در پاسخ گویی به تست های فیزیک کنکور سراسری برساند از اهمیت بالایی برخوردار است