فصل پنجم

جزوه فصل فشار و ویژگی های ماده ( استاد ظریفیان )

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل فشار و ویژگی های ماده که عنوان فصل 5 فیزیک سال دوم دبیرستان در رشته ی ریاضی و تجربی می باشد.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی