اول دبستان

امتحانات مربوط به سال اول ابتدایی در دو نوبت اول و دوم در دروس فارسی و ریاضی و علوم برگزار می شود که نمونه سوالات امتحانی مدارس مختلف در نوبت دی و خرداد در این بخش قرار گرفته است