رشته زبان

کنکور زبان هر ساله برای داوطلبان علاقه مند به زبان خارجی برگزار میشود. داوطلبان کنکور در بخش سوالات اختصاصی با توجه به علاقه مندی خود میتوانند در یکی از زبان خارجی که شامل زبان انگلیسی ، آلمانی و فرانسوی است شرکت نمایند.سوالات عمومی دفترچه کنکور زبان همانند سایر دفترچه های گروه های آزمایشی دیگر شامل عربی ، زبان،دینی و ادبیات است.

سوالات کنکور + پاسخ تشریحی رشته زبان