رشته ریاضی

نحوه ی طراحی سوالات کنکور ریاضی در سال های گذشته بر پایه ی مفهومی بودن سوالات قرار گرفته است .دفترچه ی سوالات کنکور ریاضی شامل دو بخش سوالات عمومی و اختصاصی است. سوالات عمومی کنکور ریاضی شامل ادبیات فارسی ، دین و زندگی ،زبان و عربی است و دفترچه ی اختصاصی کنکور ریاضی شامل دروس ریاضیات و فیزیک و شیمی است.همواره به داوطلبان توصیه میشود که سوالات کنکور خارج از کشور ریاضی و کنکور داخل کشور ریاضی را به دلیل احتمال تکرار سوالات آن در کنکور سال های بعد مطالعه نمایند