ریاضی (تجربی)

درس ریاضی در کنکور تجربی سراسری با توجه اینکه در نظر داوطلبان درس سختی بسیاری از داوطلبان از مطالعه ی آن صرفه نظر میکنند این در حالی است که درس ریاضی تجربی یکی از درس هایی است که در رتبه ی شما میتواند بسیار تاثیر گذار باشد. جزوه ریاضی دهم تجربی و جزوه ی ریاضی یازدهم تجربی و پیش دانشگاهی که دارای توضیحات کامل و جامع کنکوری باشند میتوانند در آمادگی هر چه بیشتر شما سهم بسزایی داشته باشند.