جزوه های درسی

یکی از مهمترین منابع جهت آمادگی در کنکور سراسری جزوه های کنکوری و کتاب های کمک آموزشی و تستی است.داوطلبان کنکور سراسری در رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی باید از جزوه های سال دهم و جزوه های یازدهم ،سوم و پیش دانشگاهی که مطالب را بصورت مفهومی و ترکیبی توضیح داده اند استفاده کنند. همچنین استفاده از جزوه ها و کتاب های تستی استاندارد و مشابه سوالات کنکور موفقیت دانش آموزان و داوطلبان را چندین برابر میکند.در کنکور سال های اخیر با توجه به مفهومی شدن سوالات کنکور ، جزوه های دروس عمومی مانند جزوه ی ادبیات ، جزوه ی عربی ، جزوه ی دین وزندگی و جزوه زبان و جزوه های دروس اختصاصی مانند جزوه ی زیست ، جزوه شیمی ، جزوه ریاضی، جزوه فیزیک ، جزوه زمین ، دیفرانسیل و گسسته و جزوه انسانی بصورت مفهومی و ترکیبی تالیف شده اند