رشته تجربی

دفترچه سوالات کنکور سراسری تجربی که توسط سازمان سنجش آماده میشود دربخش های عمومی و اختصاصی برای داوطلبان طراحی میشود. از نکات مهمی که دانش آموزان باید به آن توجه داشته باشند این است که احتمال تکرار سوالات کنکور داخل کشور و کنکورخارج از کشور در سال های بعدی بسیار زیاد است.نحوه ی طراحی سوالات کنکور سراسری در سال های اخیر به سمت مفهومی و ترکیبی شدن پیش رفته است.دفترچه کنکور تجربی شامل دروس عمومی ادبیات و زبان فارسی و عربی و دین وزندگی و زبان انگلیسی است و دروس اختصاصی شامل زمین ،ریاضیات،زیست ، فیزیک و شیمی می باشد