رشته انسانی

سوالات اختصاصی کنکور انسانی شامل دروس ریاضی ، اقتصاد ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان عربی ، تاریخ ، جغرافیا ، علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق و روان شناسی و سوالات عمومی شامل عربی و زبان و دین و زندگی و ادبیات است. مطالعه دفترچه سوالات کنکور انسانی سال های قبل جهت آشنایی کامل با روند طراحی سوالات کنکور انسانی بسیار مهم است.