امتحانات

امتحانات مدارس به صورت دو نوبت اول و نوبت دوم ، امتحانات دی ماه و امتحانات خرداد در طول سال تحصیلی برای سال های دهم ، یازدهم و پیش دانشگاهی برگزار میشود. امتحانات سال دهم و سال یازدهم بصورت امتحانات داخلی مدارس در هر دونوبت برگزار میشود و تعدای از دروس پیش دانشگاهی در خرداد بصورت نهایی برگزار میشود . به دلیل تاثیر نمرات امتحانات نهایی و امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در رتبه ی کنکور داوطلبان اهمیت هرچه بیشتر آن را برای آمادگی کامل دانش آموزان در ایام امتحانات بیان میکند . به دانش آموزان توصیه میشود که سوالات نهایی سالهای قبل را نیز مطالعه کنند تا با شیوه ی طرح سوالات امتحان نهایی آشنا شوند.